Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Aplikacije genske tehnologije v klinični praksi

Biotehnologija in bioinženirstvo

3D (bio)tisk

Bioinformatika in biostatistika

Obnovitveni tečaj iz biološke varnosti

Delavnica Osnove biološke varnosti

Metode v molekularni biologiji; Osnove molekularne biologije

Uporaba proteinov v biotehnologiji in biomedicini

Metode v molekularni biologiji; PCR v realnem času

Metode v molekularni biologiji; Spremenljivost genoma in epigenetika

Delavnica »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1«

Delavnica »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 2«

Digitalizacija biobanke

Digitalna prva pomoč

Delavnica »Zaprti sistemi biološke varnosti in delo z gensko spremenjenimi organizmi«

In vitro modeli tkiv in bolezni

Izbrane teme iz humane fiziologije

Sekvenciranje naslednje generacije (NGS); priprava knjižnic: praktične tehnike in uporabni nasveti

Predklinični razvoj zdravil

Športna in okoljska fiziologija