Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 


Razno

 • Bio-alive, interaktivne genetske animacije.
 • Biostudio, interaktivne animacije iz molekularne biologije.
 • Cells Alive!, interaktivne animacija iz sveta celic.
 • HRM, spletna stran, ki vsebuje informacije o eksperimentalni tehniki taljenja visoke ločljivosti (HRM).
 • HUGO, Human Genome Organization.
 • Human Genome Project Info, zgodovinska arhivska stran za Human Genome Project.
 • Learn.Genetics, interaktivna stran na temo genetike.
 • Maxanim, animacije na temo genetike.
 • Medical Biochemistry Homepage, poučna stran o pogostih temah v medicinski biokemiji.
 • Microscope Imaging Station, spletna stran, ki vsebuje veliko slik in posnetkov na temo celične biologije.
 • Slovensko genetsko društvo
 • Sumans, animacije molekularne biologije.


 • Spletna programska orodja

 • Biocomputing Poland, spletno orodja za izračun termodinamskih lastnsti nukleinskih kislin.
 • BLAST, spletno orodje za iskanje poravnav.
 • Genome browser, UCSC Genome Browser oz. brskalnih genoma.
 • IDTSciTools, spletno orodja za oblikovanja začetnih oligonukleotidov in analizo le-teh.
 • MEDSUM, spletno orodje za statistično obdelavo biomedicinske literature.
 • MFold, spletno orodje za napovedovanje in izračun sekundarnih RNA struktur.
 • Primer3, priljubljeno spletno orodnje za oblikovanje začetnih oligonukeotidov.
 • Primer-BLAST, spletno orodnje za oblikovanje začeznih oligonukleotidov z integranim orodjem za iskanje stranskih produktov.
 • PubMed, visoko integriran spletni repozitorij biomedicinske literature.
 • QuantPrime, spletno orodje za oblikovanje qRT-PCR eksperimentov.
 • UPL Probefinder, spletno orodje za oblikovanje univerzalnih sond.
 • WatCut, spletno orodjo za oblikovanje RFLP eksperimentov.
 • MSA Tools, nabor programskih orodij za poravnavo večih sekvenc.
 • NCI Analysis Tools, orodja National Cancer Institute namenjena za biomedinske analize.
 • G;Profiler, spletno ordodnje za gensko ontologijo in pretvarjanja identitet genov.
 • GREAT, Genomic Regions Enrichment of Annotations Tool oz. orodje za anotacijo obogatenih genomski regij.
 • Enrichr, orodje za predgledno analizo seznama genov z uporabo genske ontologije.
 • SNPnexus, orodje za predgledno analizo SNP-jev z uporabo genske ontologije.


 • Podatkovne baze

 • BIDD, zbirka bioinformatskih in farmakoloških podatkovnih zbirk.
 • dbSNP, podatkov zbirka SNP-jev.
 • ExplorEnz, podatkovna zbirka encimov.
 • GeneCards, integrirana podatkovna zbirka genoma, transcriptoma in proteoma.
 • GEO, prodatkovna zbirka funkcionalne genomike (mikromreže, NGS).
 • HuGe Navigator, integrirana podatkovna zbirka študij celotnega genoma.
 • Kinweb, podatkovna zbirka kinaz.
 • MEROPS, podatkovna zbirka peptidaz.
 • PharmGKB, farmakogenomska podatkovna zbirka.
 • SNPs3D, SNP podatkovba zbirka.
 • Ensembl, genomski brskalnik z integrirano bazo SNP biooznačevalcev.
 • VarSome, podatkovna zbirka SNP-jev in mutacij z poudarkom na patogenost.
 • DrugBank, integrirana podatkovna zbirka farmakoloških učinkovin, kliničnih testov in terapevtskih tarč.