Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Predklinični razvoj zdravil

Grafični abstrakt "Predklinični razvoj zdravil"

Slika narejena z OpenAI-jevim orodjem DALL·E, 2024

POVZETEK:
V sklopu tega modula se bodo udeleženci spoznali s področjem predkliničnega testiranja zdravil, od raziskovanja njegovih temeljnih načel do uporabe naprednih metod in tehnik. Udeleženci bodo pridobili temeljito razumevanje različnih faz in strategij testiranja, vključno z toksikologijo, farmakokinetiko in uporabo in vitro ter in vivo modelov. Module bo obogatilo praktično delo, kjer bodo udeleženci razvili ključne spretnosti za izvedbo predkliničnih študij, kot so delo z in vitro modeli, ocena toksičnosti, analiza farmakokinetike in in silico modeliranje. Poleg tega bodo udeleženci spoznali etične in zakonodajne vidike, ki so ključni za uspešno trženje novih zdravil.

OPIS:
Predklinični testiranje zdravil predstavlja temeljni steber v razvoju zdravil in je ključna faza pred vstopom zdravila v klinično fazo testiranja na ljudeh. Ta inovativni modul, ki združuje teorijo in praktično delo, bo popeljal udeležence skozi ključne faze predkliničnega testiranja - od uvoda v toksikologijo in farmakologijo do naprednih laboratorijskih tehnik.
Udeleženci bodo pridobili poglobljeno razumevanje osnov predkliničnega testiranja, njegove vloge v razvoju zdravil, in se seznanili z etičnimi ter zakonodajnimi vidiki testiranj.

Kaj bodo udeleženci dosegli?
Znanje: Razumevanje predkliničnega testiranja in njegovih metod.
Razumevanje: Globlje poznavanje toksikologije, farmakologije in farmakokinetike.
Uporaba: Sposobnost uporabe laboratorijskih tehnik in orodij.
Analiza: Veščine analiziranja in ocenjevanja potencialnih tveganj in koristi zdravil.
Vrednotenje: Kritična ocena metod in rezultatov testiranja.
Ustvarjanje: Načrtovanje in izvedba predkliničnih študij.

IZVEDBA:
Modul je sestavljen iz 2 ur predavanj, 3 ur seminarjev ter 10 ur laboratorijskega dela. Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN:
v septembru 2024

ŠT. PROSTIH MEST :
15

Kontakt:
Jan Rožanc, jan.rozanc@um.si