Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Delavnica Osnove biološke varnosti


Simbolna slika za Osnove biološke varnosti
Biološki dejavniki tveganja - celične kulture, klinični vzorci, GSO (CHMGF in osebni arhiv B.Gole)

POVZETEK:
Vas zanima delo s celičnimi kulturami, kliničnimi vzorci ali gensko spremenjeni organizmi? Delavnica Osnove biološke varnosti vam bo predstavila osnovna znanja in veščine nujne za varno delo s temi biološkimi dejavniki tveganja v nadzorovanem okolju celičnega laboratorija.

OPIS:
Delo z biološkimi dejavniki tveganja, kot so klinični vzorci, celične kulture, mikroorganizmi in gensko spremenjeni organizmi v zaprtih prostorih predstavlja potencialno nevarnost za osebje, ki z njimi rokuje, kot tudi za okolje in biodiverziteto- nesreča z izpustom biološkega dejavnika tveganja v okolje je po definiciji okoljska nesreča.
Na delavnici vam bomo predstavili kaj so biološki dejavniki tveganja ter načine kako jih preprečujemo. Spoznali boste ukrepe za zagotavljanje varnega dela v celičnem laboratoriju, kaj je neželeni dogodek in kaj nesreča pri delu z biološkimi dejavniki tveganja, kako jih preprečujemo in kako ukrepamo, če do njih pride.
Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanima delo celičnimi kulturami, kliničnimi vzorci ali gensko spremenjenim organizmi. Obsega približno 1h predavanja, voden ogled zaprtega sistema biološke varnosti prve zadrževalne stopnje* in interaktivno e-delavnico, s katero na koncu preizkusimo vaše poznavanje osnov biološke varnosti. Posebna predznanja niso potrebna.

IZVEDBA:
V kolikor se delavnica izvede v živo (na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8). V primeru spletne izvedbe je voden ogled nadomeščen z ustreznimi multimedijskimi vsebinami.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
modul se izvaja po dogovoru

Kontakt:
Boris Gole, boris.gole@um.si