Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Delavnica »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1«

POVZETEK:
Vas zanima delo s celicami? Bi pri svojem zaključnem delu (diplomi, magisteriju, doktoratu) radi uporabili in vitro celične eksperimente? Na delavnici »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1« se boste naučili osnovnih metod dela s celicami, vključno z načrtovanjem enostavnih eksperimentov.

OPIS:
Celični modeli vedno bolj nadomeščajo uporabo živalskih modelov v raziskavah in razvoju na področju biomedicine, biotehnologije in biofarmacije, saj je njihova uporaba etično manj sporna, zaradi možnosti uporabe humanih celic pa so tudi v mnogočem relevantnejši za človeško fiziologijo. Celične kulture se uporabljajo tudi v vedno številčnejših visokotehnoloških rešitvah v proizvodnji biotehnoloških in biofarmacevtskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Potrebe po relevantnih znanjih na trgu dela tako naraščajo.
Na delavnici boste spoznali kaj so celične linije, kaj celične kulture in kaj celični modeli. Naučili se boste osnovnih metod dela s celicami - kako z nekaterimi enostavnimi metodami izolirati izbrane celične tipe, kako vzdrževati in shranjevati celične kulture in linije, kako načrtovati enostavne eksperimente.
Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanima delo s celicami, še posebno pa študentom, ki pri svojem zaključnem delu (diplomska, magistrska ali doktorska naloga) načrtujejo in vitro eksperimentalno delo s humanimi celičnimi linijami / kulturami. Obsega 0,5 ECTS, od tega večino ur izvajamo praktično laboratorijsko delo. Uspešno opravljeno usposabljanje iz biološke varnosti je obvezen pogoj za prijavo! Izkušnje z avtomatskim pipetiranjem so zaželene.

IZVEDBA:
Obsega 0,5 ECTS, od tega večino ur izvajamo praktično laboratorijsko delo na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8. Uspešno opravljeno usposabljanje iz biološke varnosti je obvezen pogoj za prijavo!

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
modul se izvaja po dogovoru

Kontakt:
Boris Gole, boris.gole@um.si