Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Izbrane teme iz humane fiziologije

Slika generirana z AI na temo "izbrane teme iz humane fiziologije"
Slika narejena z OpenAI-jevim orodjem DALL·E, 2024

POVZETEK:
•    Jasna in razumljiva razlaga kompleksnih fizioloških procesov.
•    Sodobni pristopi in raziskave s področja humane fiziologije.
•    Praktični primeri iz vsakdanjega življenja, ki vam bodo pomagali razumeti uporabnost teoretičnega znanja.
•    Zasnova modula ustreza vašim individualnim potrebam in interesom, zagotavljajoč vam najboljšo možno izkušnjo učenja.

OPIS:
Fiziologija človeškega telesa predstavlja kompleksen sistem, katerega usklajeno delovanje omogoča življenje. Naš izobraževalni modul, posvečen "Izbranim temam iz humane fiziologije", ponuja globok vpogled v to kompleksnost, razkrivajoč ključne mehanizme delovanja, od celične ravni do organskih sistemov.
Modul si prizadeva ne le za teoretično razumevanje, temveč tudi za praktično uporabnost pridobljenega znanja. Na primer, v kardiovaskularni fiziologiji bomo raziskali, kako srce kot črpalka deluje v harmoniji z žilnim sistemom ter kako se uravnava krvni tlak za vzdrževanje vitalnih funkcij organizma. V poglavju o homeostazi glukoze bomo razumeli kompleksne mehanizme, ki uravnavajo raven sladkorja v krvi ter pomen stabilnosti tega procesa za zdravje in delovanje telesa.
S kombinacijo temeljitih predavanj, študij primerov in interaktivnih vaj bomo udeležencem omogočili globoko razumevanje kompleksnih konceptov humane fiziologije ter njihovo praktično uporabnost v različnih kontekstih.  Na primer, pri raziskovanju delovanja mišic bomo razumeli, kako se mišice krčijo in sproščajo ter kako se ta proces regulira pri različnih obremenitvah telesa.
Modul je namenjen tako študentom bioloških znanosti kot tudi zdravstvenim delavcem in raziskovalcem, ki si želijo izpopolniti svoje razumevanje delovanja človeškega organizma na fiziološki ravni.

IZVEDBA:
Modul je vsebinsko prilagojen željam in potrebam udeležencev. Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
Pilotni projekt NOO izvaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Udeleženci bodo po uspešno zaključenem modulu prejeli Pilotno mikrodokazilo.

TERMIN:
Modul se bo izvajal glede na želje in potrebe udeležencev, termini bodo sporočeni naknadno

ŠT. PROSTIH MEST :
10

Kontakt:
Maša Skelin Klemen, masa.skelin@um.si