Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Športna in okoljska fiziologija

POVZETEK:
-    Razumevanje delovanja telesa med fizičnim naporom.
-    Merjenje fizioloških parametrov med fizično aktivnostjo.
-    Različne prilagoditve telesa glede na  vrsto fizične aktivnosti.
-    Preprečevanje mišičnih poškodb.

OPIS:
Modul športna in okoljska fiziologija je namenjen poglobitvi poznavanja delovanja človeškega telesa med fizičnim naporom. Posamezne teme s področij športne fiziologije in športnih znanosti so sicer na voljo študentom različnih študijskih programov, a trenutno v Sloveniji Športne in okoljske fiziologije kot ločenega programa nimamo. Zato želimo s tem modulom povezati vsebine obstoječih programov ter dodati nekatere manjkajoče ali slabše pokrite vsebine. Na ta način bi študentom različnih smeri omogočili poglobljeno poznavanje delovanja telesa in jim tako ponudili boljšo konkurenčnost in dodatne veščine pri interdisciplinarnem sodelovanju in zaposlovanju.
V okviru modula Športna in okoljska fiziologija bodo predstavljeni različni vidiki fiziologije telesne aktivnosti, celičnega metabolizma, mišičnih, dihalnih in srčno-žilnih prilagoditev na aerobni in anaerobni trening, ter nastanek mišičnih bolečin in poškodb. Študenti bodo pridobili poglobljeno razumevanje biokemičnih procesov in virov za tvorbo energije v mišičnih celicah, razumevanje zgradbe in delovanja mišic ter njihovih prilagoditev na redno fizično aktivnost. Znali bodo izbrati metodo merjenja nekega določenega fiziološkega parametra in opredeliti dejavnike, ki vplivajo na fiziološke meritve. Znanje bodo razširili na poglobljeno razumevanje mišičnega utrujanja ter nastanka in posledic s prekomerno aktivnostjo povzročene mišične bolečine.
Ključne kompetence, ki jih bodo študenti pridobili jim bodo omogočile ustrezno izbirati fiziološke meritve za spremljanje fizioloških parametrov med vadbo tako pri športnikih kot pri splošni populaciji. Znali bodo svetovati glede načina vadbe za izboljšanje fizioloških parametrov in zmanjšanja mišičnih poškodb.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
termini bodo sporočeni naknadno

Kontakt:
Lidija Križančić-Bombek, lidija.bombek@um.si