Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Bioinformatika in biostatistika

POVZETEK:
Modul Bioinformatika in biostatistika obsega uvodna poglavja v svet analize bioloških podatkov. Vsebine segajo od sistematskega iskanja podatkov v podatkovnih zbirkah, priprave sistematskega pregleda, uporabe osnovnih statističnih testov, značilnosti bioloških podatkov do vključno temeljev uporabne bioinformatike/biostatistike ter principov strojnega učenja.

OPIS:

V delavnici modula Bioinformatika in biostatistika boste spoznali vsa temeljna znanja potrebna, da lahko pričnete z osnovnimi analizami bioloških podatkov in se poglobite v najnaprednejše protokole za iskanje vzorcev v rezultatih teh analiz! Modul prične s kratko obnovo najosnovnejših znanj, kar obsega učinkovito zbiranje podatkov v specializiranih podatkovnih zbirkah. Predelali boste tudi kako pripraviti sistematski pregled področja oz. zadetkov rezultatov, čemu sledi uvod v najpogosteje uporabljene statistične teste in navodila, kdaj katerega uporabiti. Predstavljene bodo tehnologije, s katerimi se pridobivajo biološki podatki z vidika namena analize, tipa podatkov in ekonomske učinkovitosti. Nazadnje boste tudi spoznali principe strojnega učenja na diskretnih in številčnih podatkih ter na kaj biti pozoren, ko se ti pristopi uporabijo.

IZVEDBA:

Modul je sestavljen iz 5 manjših sklopov, ki obsegajo 2 uri predavanj in do 8 ur individualnega dela. Udeleženci predhodno izbere, katerih sklopov modula se bodo udeležili. Predavanja se izvajajo na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8. Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8 oz. na daljavo.

TERMIN:

konec marca 2024, junij 2024

ŠT. PROSTIH MEST :

12

Kontakt:

Gregor Jezernik, gregor.jezernik1@um.si