Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Aplikacije genske tehnologije v klinični praksi

Laboratorijska asistentka pri strojuNextSeq 550

POVZETEK:
-    Izobraževalni modul bo udeležencem nudil osnove in praktično uporabo genetskega testiranja v kliničnem okolju
-    Predstavljeni bodo diagnostično, reproduktivno in prognostično testiranje ter njihova vloga v personalizirani medicini
-    Ob koncu izobraževanja bo udeleženec poznal in razumel metode in tehnologije, ki se uporabljajo pri genetskih in genomskih  analizah
-    Udeleženec bo ob analizi konkretnih kliničnih izvidov pridobil spretnosti analize in interpretacije podatkov ter klasifikacije različic (npr. prepoznavanje patogenih in benignih variant).

OPIS:
Izobraževalni modul »Aplikacije genske tehnologije v klinični praksi« udeležencem ponuja praktičen vpogled v področje medicinske genomike s poudarkom na klinični uporabi tehnologij genetskega testiranja in sekvenciranja.
Udeleženci bodo najprej spoznali različne genetske različice oziroma variante, s katerimi se srečujemo v klinični praksi. Nato se bodo posvetili analizi variant na konkretnih genetskih in genomskih kliničnih izvidih pacientov ter pridobili ključne spretnosti pri interpretaciji podatkov ter klasifikaciji različic, vključno s prepoznavanjem patogenih in benignih variant.
Tekom analize, ki bo potekala kot skupinsko delo, ki ga bodo dopolnjevale teoretične razlage, bodo udeležencem pojasnjene različne DNA tehnologije, ki se uporabljajo v klinični diagnostiki. Tako bodo spoznali bazične tehnologije (npr. qRT-PCR, sekvenciranje po Sangerju) kot tudi napredne zmogljive tehnologije (mikromreže in sekvenciranje naslednje generacije).
Izobraževanje bo obravnavalo različne namene genetskih analiz, vključno z diagnostičnim, reproduktivnim in prognostičnim testiranjem. Obravnavani bodo nekatere posebnosti genetskega testiranja, vključno z etičnimi vidiki. Izobraževanje bo zaokroženo z raziskovanjem napredka pri zdravstveni oskrbi po meri pacienta, ki je znana tudi kot personalizirana medicina.

IZVEDBA:
Modul obsega 23 ur skupinskega dela v učilnici in 10 ur individualnega dela. Preverjanje znanja bo vključevalo rezultate skupinskega ter individualnega dela udeležencev (analiza in interpretacija kliničnih izvidov).
Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli Pilotno mikrodokazilo (potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja).

TERMIN:
modul se bo izvajal od sredine maja do sredine junija 2024, termini bodo sporočeni naknadno

ŠT. PROSTIH MEST:
10

Kontakt:
Helena Sabina Čelešnik, helena.celesnik@um.si