Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Delavnica »Zaprti sistemi biološke varnosti in delo z gensko spremenjenimi organizmi«

Simbolna slika zaprtega sistema biološke varnosti

Zaprt sistem biološke varnosti (CHMGF, MF UM)

POVZETEK:
Si želite razširiti svoje znanje iz biološke varnosti in dela z gensko spremenjenim organizmi (GSO)? Na delavnici »Zaprti sistemi biološke varnosti in delo z gensko spremenjenimi organizmi« boste spoznali področno zakonodajo, se naučili kako oceniti tveganja pri delu z GSO in kako na podlagi te ocene načrtovati varno delo z GSO.

OPIS:
Gensko spremenjeni organizmi (GSO) omogočajo mnoge rešitve v raziskavah in razvoju kot tudi v proizvodnji biotehnoloških in biofarmacevtskih izdelkov. Vendar delo z njimi predstavlja potencialno nevarnost tako za osebje kot tudi za okolje in biodiverziteto, zato zahteva ustrezno ocenjevanje tveganj ter načrtovanje ukrepov za njihovo obvladovanje in preprečevanje.
V teoretičnem delu bomo pregledali Slovensko zakonodajo s področja biološke varnosti in dela z GSO v zaprtih sistemih. Spoznali boste kaj so stopnje biološke varnosti in obvezna oprema laboratorija, kaj obsega ocena tveganja za delo z GSO, kaj načrt ukrepanja ob neželenih dogodkih in nesrečah pri delu z biološkimi dejavniki tveganja in kaj nadzor nad delom z GSO.
V praktičnem delu, ki je kombinacija samostojnega in timskega dela bomo skupaj pripravili Oceno tveganja za delo z izbranim GSO in Načrt zadrževalnih ukrepov za delo v zaprtem sistemu biološke varnosti 1. ali 2. varnostne stopnje.
Delavnica je namenjena vsem, ki si želite poglobljenega znanja iz biološke varnosti v smeri načrtovanja in nadzora dela z biološkimi dejavniki tveganja, še posebno z GSO. Delavnica obsega 0,8 ECTS- od tega 5 ur predavanj, ostalo je samostojno in timsko delo, priprava seminarske naloge in interaktivne e-delavnice. Uspešno opravljena delavnica Osnove biološke varnosti je pogoj za prijavo! Poznavanje digitalnih orodij za iskanje strokovne literature in informacij ter poznavanje dela z urejevalniki besedila je močno priporočljivo.

IZVEDBA:
Delavnica obsega 0,8 ECTS - od tega 5 ur predavanj, ostalo je samostojno in timsko delo, priprava seminarske naloge in interaktivne e-delavnice.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
modul se izvaja po dogovoru

Kontakt:
Boris Gole, boris.gole@um.si