Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 


Predstavitev in poslanstvo

Center za humano genetiko in farmakogenomiko je bil ustanovljen leta 2005 in deluje v okviru Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z namenom izvajanja vrhunskih znanstvenih raziskav na področju preučevanja človeškega genoma ter pospeševanja prenosa najnovejših odkritij na področju raziskav človeškega genoma v medicinsko prakso. Center povezuje uporabo sodobnih tehnologij znanstvenega raziskovanja na področjih molekularne biologije, molekularne genetike, populacijske genetike, genomike, farmakogenomike, transkriptomike ter bioinformatike s kliničnimi raziskavami in epidemiološkimi študijami. Poudarek raziskav je na odkritju genetskih dejavnikov tveganja za splošne pogoste kompleksne (multifaktorske) genetske bolezni kot so npr. kronična vnetna črevesna bolezen (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), revmatoidni artritis, astma in druge imunsko pogojene bolezni ter različne oblike raka. Pri farmakogenomskih študijah ugotavljamo povezave med posameznikovo genetsko zasnovo in odzivom na zdravljenje z namenom oblikovanja genetskih napovednih profilom s katerimi bi omogočili učinkoviti bolniku prolagojeno zdravljenje (t.i. individualizirano zdravljenje) z najnižjo možnostjo neželenih stranskih učinkov.
Center za humano genetiko in farmakogenomiko je vključen v pedagoški proces na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Center za humano genetiko in farmakogenomiko nudi raziskovalno infrastrukturo za oblikovanje in izvajanje eksperimentov na področju genetike, molekularme biologije in funkcionalnih celičnih modelov. Posebna pozornost je posvečena raziskovalni infrastrukturi in mentorski podpori doktorskih študentov pri oblikovanju teze, poteka študije in protokola eksperimentalnega dela.
Center sodeluje s številnimi domačimi, evropskimi in ameriškimi znanstveno raziskovalnimi in kliničnimi inštitucijami.

Uradni naslov:

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Center za humano genetiko in farmakogenomiko
Taborska ulica 8
2000 Maribor
Slovenija, EU
Fax: +386 (2) 2345 820
Phone: +386 (2) 3455 854
E-mail: uros.potocnik@um.si