Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

3D (bio)tisk

Slika generirana z AI za "3D (bio)tisk"
Slika narejena z OpenAI-jevim orodjem DALL·E, 2024

POVZETEK:
V sklopu tega modula bodo udeleženci poleg osnovnega vpogleda v aktualno stanje tehnike 3D biotiska (pristopi in tehnike, njihove prednosti in omejitve ter izbira glede na tarčno aplikacijo) pridobili ključne veščine za praktično uporabo ekstruzijskih 3D biotiskalnikov in vključenih procesov, med drugih priprave hidrogelskih materialov kot ogrodij za tkivno inženirstvo, pripravo strojne kode (g-kode) za 3D izdelavo, optimizacijo nastavitev, 3D tisk in poobdelav.

OPIS:
3D biotisk postaja čedalje pomembnejša tehnika v biomedicinskem inženiringu in razvoju in vitro modelov tkiv in bolezni. Cilj tega modula je udeležencem predstaviti trenutno stanje tehnike na tem področju ter jih naučiti praktične veščine, ki so potrebne za začetek udejstvovanja na tem področju.
Modul se bo začel z uvodnim predavanjem, kjer se bodo udeleženci spoznali s teoretičnimi osnovami različnih pristopov 3D biotiska, ki so danes najpogosteje v uporabi, njihove značilnosti, aplikacije ter prednosti in omejitve posameznih tehnik ter priložnosti za nadaljnji razvoj.
Večji delež modula bo namenjen praktičnemu usposabljanju za delo z ekstruzijskim 3D biotiskalnikom Vitaprint (IRNAS d.o.o.) v obliki laboratorijskih vaj ter vključuje pridobivanje naslednjih veščin:
Priprava gelastih materialov iz naravnih polimerov, ki lahko služijo kot ogrodje za in vitro tkivne modele ali inovativne tipe obližev ali dostavnih sistemov za farmakološke učinkovine.
Priprava in uporaba strojne kode za 3D tisk - pot, ki jo šoba opravi je zapisana kot zaporedje točk in pomikov v 3D kartezičnem koordinantnem sistemu zapisujemo v tako imenovani kodi za numerično kontrolo (NC code), ki se pri 3D tisku običajno imenuje tudi g-koda.
Prilagajanje nastavitev 3D tiska, vezane na reološke značilnosti materiala ter kompenziranje nelinearnega toka materiala med tiskom.
3D tisk in procesiranje - izdelava 3D konstruktov na podlagi izdelane g-kode ter pripravljenih materialov.

IZVEDBA:
Modul je sestavljen iz 2 ur predavanj in 6 ur laboratorijskih vaj, ki se bodo izvajala na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.
Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.

TERMIN:
julij 2024

ŠT. PROSTIH MEST:
8

Kontakt:
Boštjan Vihar, bostjan.vihar@um.si