Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Obnovitveni tečaj iz biološke varnosti

Laborantka pri laminariju
Sistem dela z biološkimi dejavniki tveganja (CHMGF, MF UM)

POVZETEK:
Pri svojem delu uporabljate celične kulture? Gensko spremenjene organizme? Druge biološke dejavnike tveganja? Bi radi preverili, kako dobro zares poznate ukrepe za zagotavljanje varnega dela v celičnem laboratoriju? Potem je Obnovitveni tečaj iz biološke varnosti kot nalašč za vas!

OPIS:
Stalna izobraževanja o bioloških tveganjih in delu z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) v zaprtih sistemih so skladno z Zakonom o ravnanju z GSO (URL RS 76/02) in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (URL RS 43/2011) obvezna za vse osebe, ki se pri svojem delu srečujejo z dejavniki biološkega tveganja in še posebno z GSO.
Na tečaju obnovimo osnove dela z biološkimi dejavniki tveganja - kaj so, kako jih preprečujemo, kako zagotavljamo varno delo v celičnem laboratoriju, kaj je neželeni dogodek in kaj nesreča pri delu z biološkimi dejavniki tveganja in kako ukrepamo, če do njih pride.
Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujete z biološkimi dejavniki tveganja (celičnimi kulturami, kliničnimi vzorci ali gensko spremenjenim organizmi) in že imate predznanje iz biološke varnosti. Obsega približno 45 min predavanja in diskusije, ter interaktivno e-delavnico, s katero preizkusimo vaše poznavanje osnov biološke varnosti.

IZVEDBA:
Delavnica približno 45 min predavanja in diskusije, ter interaktivno e-delavnico, s katero preizkusimo vaše poznavanje osnov biološke varnosti.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
modul se izvaja po dogovoru

Kontakt:
Boris Gole, boris.gole@um.si