Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Biotehnologija in bioinženirstvo

Slika generirana z AI za "Biotehnologije in bioinženistvo"
Slika narejena z OpenAI-jevim orodjem DALL·E, 2024

POVZETEK:
V sklopu tega modula bodo udeleženci spoznali aktualne raziskovalne izzive in priložnosti na preseku med biologijo in tehniko, ki se dotikajo modeliranja bioloških sistemov, tkivnega inženiringa in razvoja mikrofizioloških sistemov. Poleg širšega vpogleda v področja bioinženirstva in biotehnologije bodo udeleženci razvijali "mehkejše" veščine, ki pa so bistvene za raziskovalno delo, med drugim kritično vrednotenje znanstvenih objav ter načrtovanje raziskovalnih vprašanj in projektnih idej.

OPIS:

V sklopu modula "Biotehnologija in bioinženirstvo" s poudarkom na bio- ter biomedicinskem inženirstvu bomo vpeljali osnovne pojme omenjenih področij, kratek pregled njihovega razvoja, trenutne izzive ter raziskovalne in poslovne priložnosti v prihodnje. Teme, ki se jih bomo dotaknili, se nahajajo na preseku med biologijo in tehniko ter vključujejo lastnosti bioloških molekul, celic, tkiv, znanosti o materialih ter analitičnih tehnik in orodij za konstruiranje modelov tkiv, njihovih nadomestkov ter drugih aplikacij kot je z računalniki podprto načrtovanje, modeli in simulacije bioloških sistemov, mikrofluidika in mikrofiziološki sistemi, itd.
Udeleženci bodo pridobili širši vpogled v področje, ki ga bodo lahko nadgradili in poglobili v spodaj navedenih modulih (pri čemer pa udeležba na tem modulu ni pogoj za udeležbo):
-    Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji,
-    In vitro modeli tkiv in bolezni in
-    Predklinično testiranje zdravil
-    3D (bio)tisk

Modul bo sestavljen iz uvodnega predavanja in seminarja, ki ga bodo udeleženci pripravili samostojno v manjših skupinah. Poleg ustvarjanja širšega vpogleda in razumevanja osnovnih pojmov "biotehnologije in bioinženirstva" je cilj modula razvijati veščine mehke veščine znanstveno-raziskovalnega dela kot so kritično vrednotenje znanstvenih objav in rezultatov, delo v ekipi in razvoj raziskovalnih vprašanj ter projektnih idej.

IZVEDBA:

Modul je sestavljen iz 1 ure predavanj, 4 ur seminarjev ter 15 ur samostojnega dela (oz. dela v skupini). Kontaktne ure se bodo izvajale na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:

V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN:

v maju 2024

ŠT. PROSTIH MEST:
15

Kontakt:
Boštjan Vihar, bostjan.vihar@um.si