Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Digitalizacija biobanke

Laborantka pri računalniku

Foto: CHMGF, MF UM

POVZETEK:
Odkrijte vsestranski svet digitalizacije biobank na naši delavnici! Raziskujte ključne koncepte in praktične pristope digitalnih procesov v biobančništvu: od uvodnih ciljev do temeljnega razumevanja biobančništva in vpliva digitalizacije na raziskovanje in zdravstvo. Poglobite se v praktične vidike digitalizacije, ki vključujejo zbiranje, shranjevanje in organizacijo podatkov ter odkrijte najučinkovitejše pristope za optimizacijo vaše biobanke.

OPIS:
Delavnica Digitalizacija Biobanke predstavlja celovit pregled različnih vidikov upravljanja in digitalizacije podatkov v biobankah. Temelji na razumevanju ključnih konceptov ter praktičnih vidikov implementacije digitalnih procesov v okviru biobančništva.

Najprej bomo udeležencem predstavili uvod in pregledali osnovne cilje, ki jih želimo doseči v biobančništvu. Nadalje se bomo posvetili temeljnemu razumevanju koncepta biobanka in biobančništva ter pomena digitalizacije na tem področju. Razpravljali bomo o ključnih vlogah biobank v raziskovalnem in zdravstvenem kontekstu ter potencialnem vplivu digitalizacije na te procese.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na praktične vidike uporabe digitalizacije v biobankah. S poudarkom na zbiralnih, shranjevalnih in organizacijskih procesih podatkov, bomo razpravljali o najbolj učinkovitih pristopih in orodjih za dosego optimalne digitalizacije.

Poseben poudarek bo namenjen tudi pregledu najboljših praks in opredelitvi ključnih dejavnikov, ki prispevajo k uspehu in trajnostnemu delovanju biobank.

IZVEDBA:
Modul obsega 2 uri predavanj. Na koncu se bo znanje preverilo s pisnim izpitom.
Predavanje se bo izvajalo v digitalni obliki.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN:
V zimskem semestru 2024/2025

ŠT. PROSTIH MEST:
20

Kontakt:
Anja Bizjak, anja.bizjak2@um.si