Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 NOO - Zelena in digitalna biomedicinska znanja za interdisciplinarno medfakultetno do-izobraževanje študentov ter zaposlenih v biotehnoloških/biomedicinskih podjetjih ali zdravstvu, z namenom učinkovitejšega vključevanja v trg dela


EATRIS-TRI.SI

PERMEABLE

Raziskovalci na začetku kariere 2.1

ŠIPK - OptMutNGS ŠIPK - Optimizacija odkrivanja vzročnih mutacij pri diagnosticiranju dednih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje generacije.

PKP - ModGenImuno PKP - Napredni napovedni modeli na osnovi genomskih in drugih molekularnih podatkov za diagnosticiranje in spremljanje kroničnih imunskih bolezni.

Projekti in sodelovanja: ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije


 

Logotip ARIS

J3-4497   Neinvazivni multi-omski biooznačevalci v podtipih imunskih celic za personalizirano zdravljenje otroške astme in molekularni mehanizmi neodzivnosti na inhalacijske kortikosteroide Obdobje: 2022–2024.  Vodja projekta: red. prof. dr. Uroš Poročnik (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru) (ARIS: J3-4497)

L4-1843   Inovativni afinitetni sistem za ločevanje populacij krvnih celic. Obdobje: 1.7.2019 – 30.6.2022.  Vodja projekta: dr. Boris Gole (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)

J3-9258 Molekularno genetski biooznačevalci in mehanizmi neodzivnosti na biološko zdravljenje z anti-TNF bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi. Obdobje: 1.7.2018―30.6.2021. Vodja: Potočnik Uroš
J3-9272 Identifikacija molekularnih biooznačevalcev za napoved kliničnega poteka in zasevanja pri pacientkah s trojno negativnim rakom dojke. Obdobje: 1.7.2018―30.6.2021. Vodja: Takač Iztok
J1-9169 Večfunkcionalne bioaktivne prevleke na različnih substratih za biomedicinske aplikacije. Obdobje: 1.7.2018―30.6.2021. Vodja: Finšgar Matjaž
J3-9289 Vloga cikličnega adenozin monofosfata v normalni fiziologiji celic beta in med razvojem sladkorne bolezni tipa 2. Obdobje: 1.7.2018―30.6.2021. Vodja: Stožer AndražProjekti in sodelovanja

SFRH/BD/79804/2011: Endokanabinoidni system pribolnikih z astmo in učinek endokanabinoidov na moduliranje imunskega odziva (Ministrstvo za znanost, Portugalska), Vodilni raziskovalec: Uroš Potočnik
International Inflammatory bowel disease Genetics consortium (IIBDGC) (Slovenski nacionalni konzorcijski koordinator  prof. Uroš Potočnik).


Zaključeni projekti in sodelovanja

SysPharmPedia

JTC1_99 SysPharmPedia, “Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma” razpisa ERA-Net ERACoSysMed "Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice." Obdobje: 1.5.2016―1.5.2019. Koordinator za Slovenijo: U. Potočnik; sodelovanje z Nizozemsko, Španijo in Nemčijo. 

J3-6785 Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni in genetsko povezanih kroničnih imunskih bolezni. Obdobje: 1.7.2014―30.6.2017. Vodja: Potočnik Uroš
J3-6789 Patogeni mehanizem podaljšanih heksanukleotidnih ponovitev v genu C9orf72 pri nevrodegeneraciji. Obdobje: 1.7.2014―30.6.2017. Vodja: Rogelj Boris
IRP-2013: Genetika samopoškodovalnega vedenja; (nosilec UKC MB T.Bunderla; nosilec MF MB U. Potocnik);Obdobje: 2013-2016;
IRP-2014/01-21: Nukleotidni polimorfizmi genov SDF-1ɑ, MMP7, MMP9, TIMP2, RAD18 in MACC1 kot prognostični dejavnik za raka debelega črevesa in danke (nosilec UKC MB M. Horvat; nosilec MF MB U. Potocnik); Obdobje: 2013-2016.
IRP-2014/01-30: Ugotavljanje prisotnosti monogenskih mutacij in dna polimorfizmov povezanih s povečanim tveganjem za razvoj Parkinsonove bolezni v populaciji slovenskih bolnikov (nosilec UKC MB D. Flisar; nosilec MF MB U. Potocnik); Obdobje: 2014-2017
IRP-2014/01-29: Ugotavljanje možnih mutacij in dna polimorfizmov v genu SCN9a pri bolnikih s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom (nosilec UKC MB D. Flisar; nosilec MF MB U. Potocnik); Obdobje: 2014-2017
IRP-2015: Genetika kronične ledvične bolezni (nosilec UKC MB S. Bevc; nosilec MF MB U. Potocnik); Obdobje: 2015-2017
IRP-2015: Molekularni genetski biooznačevalci raka vratu in glave (nosilec UKC MB A. Čižmarević; nosilec MF MB U. Potocnik); Obdobje: 2015-2018
P3-0067 "Farmakologija in farmakogenomika” (vodja projekta na MF UL Mojca Kržan; prof. U. Potočnik je koordinator Farmakogenomike na MF MB); Obdobje: 2014-2017.
J3-2175 Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kronično vnetne črevesne bolezni. Obdobje: 1.5.2009―30.4.2012. Vodja: Potočnik Uroš
J3-7141 Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kompleksnih bolezni prebavil. Obdobje: 1.9.2005―31.8.2008. Vodja: Potočnik Uroš
V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji Obdobje: 1.10.2015―30.9.2017. Vodja: Battelino Tadej
J3-6789 Patogeni mehanizem podaljšanih heksanukleotidnih ponovitev v genu C9orf72 pri nevrodegeneraciji. Obdobje: 1.7.2014―30.6.2017. Vodja: Rogelj Boris
Z3-6028 Molekularno genetske raziskave kroničnih vnetij črevesa. Crohnova bolezen in ulcerativni kolitis. Obdobje: 1.2.2004―30.1.2006. Vodja: Ferluga Dušan
L3-5024 Pojav eritropoetske protoporfirije in molekularni vzroki pri prebivalcih Slovenije. Obdobje: 1.1.2003―31.12.2005. Vodja: Krajnc Ivan
L3-5012 Molekularno genetske predispozicije za nastanek nekaterih vrst raka. Obdobje: 1.1.2003―31.12.2005. Vodja: Ravnik-Glavač Metka
L3-3435 Prionske bolezni in njihova diagnostika. Obdobje: 1.7.2001―30.6.2004. Vodja: Čurin Šerbec Vladka
BI-US/15-16-061SLO-USA, (nosilec dr. Uroš Potočnik) “Genetics and pharmacogenomics of chronic immune diseases”, sodelovanje z New York Genome Center, ZDA (Dr. Tuuli Lappalainen). Period: 2015-2016
BI-US/06-07-050 SLO-USA, Molecular genetic and pharmacogenomic markers in complex gastrointestinal diseases (nosilec dr. Uroš Potočnik), sodelovanje z NIH-National Cancer Institute, ZDA (Dr. Michael Dean). Obdobje: 2006-2010