Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Delavnica »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 2«

POVZETEK:
Vam je bila delavnica »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1« všeč in bi se radi naučili še več? Delavnica št. 2 bo še zanimivejša, a tudi zahtevnejša!

OPIS:
In vitro eksperimentalno delo s celičnimi kulturami in linijami obsega mnoge metode s katerimi merimo odzivanje celic na izbrane stimulacije ali pogoje. Na delavnici boste spoznali nekatere naprednejše eksperimentalne metode za delo s celicami, kot so merjenje celičnega cikla, celične smrti in metabolizma celic s pretočno citometrijo, ločevanje celičnih populacij s fluorescenčno podprtim razvrščanjem ter določanje izražanja in lokalizacije proteinov z imunofluorescenčno mikroskopijo. Dotaknili se bomo tudi analize eksperimentalnih podatkov in interpretacije rezultatov.
Delavnica je namenjena vsem, ki ste že opravili delavnico »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1« (pogoj za prijavo!) in bi radi pridobili še dodatne izkušnje in znanja za delo s celicami. Obsega 0,5 ECTS, skoraj vse ure pa so namenjene praktičnemu laboratorijskemu delu.

IZVEDBA:
Obsega 0,5 ECTS, skoraj vse ure pa so namenjene praktičnemu laboratorijskemu delu na Medicinski fakulteti UM, Taborska ulica 8. Delavnica je namenjena vsem, ki ste že opravili delavnico »Uporaba celičnih linij in modelov v biomedicini, biotehnologiji in biofarmaciji 1« (pogoj za prijavo!)

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.

TERMIN:
modul se izvaja po dogovoru

Kontakt:
Boris Gole, boris.gole@um.si