Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Modul: Metode v molekularni biologiji
Delavnica: Spremenljivost genoma in epigenetika

POVZETEK:
Raziskujte dinamični svet genoma in epigenetike na naši 4-urni teoretični delavnici. Razumevanje genetskih sprememb in epigenetskih mehanizmov igra ključno vlogo v razvoju, boleznih in evoluciji. Ta delavnica je oblikovana, da vas opremi z znanjem o spremenljivosti genoma in epigenetskih procesih, ki oblikujejo življenje.

OPIS:
Udeleženci te 4-urne teoretične delavnice bodo prejeli vpogled v spremenljivost genoma, genetske mutacije in epigenetiko. Program pokriva različne vrste mutacij, tehnike za preučevanje variabilnosti genoma ter osnove epigenetike in njenih učinkov na genetsko izražanje. Delavnica je zasnovana za tiste, ki želijo razširiti svoje znanje o genetski in epigenetski variabilnosti ter njuni vlogi v zdravju in boleznih.

Kaj se boste naučili?
Genetske mutacije: Razumevanje njihovih vzrokov, vrst in posledic.
Tehnike za preučevanje variabilnosti genoma: Od PCR do analize SNP.
Epigenetika: Metilacija DNA, modifikacije histonov in njihov vpliv na genetsko izražanje.

Komu je delavnica namenjena?

Ta delavnica je idealna za vse, ki želijo poglobiti svoje razumevanje genetske in epigenetske variabilnosti, njene vloge v zdravju in bolezni ter metod za njeno preučevanje.

IZVEDBA: 
Modul obsega 4 ure teoretičnega predavanja na daljavo. Preverjanje znanja bo vključevalo kratko pisno preverjanje.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN: 
junij 2024, termini bodo sporočeni naknadno

ŠT. PROSTIH MEST: 
ni omejitve

Kontakt:
Larisa Goričan, larisa.gorican@um.si