Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 


Pedagoško delo

Raziskovalci centra sodelujejo pri izvajanju sledečega pedaškoga dela:

 • Dodiplomski študij (Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru)
  • Biokemija
  • Izbrana poglavja in novosti v biokemiji
  • Izbrana poglavja in novosti v genetiki in genomiki v medicini
  • Izbrana poglavja in novosti v molekularni biologiji

 • Dodiplomski študij (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru)
  • Biokemija in molekularna biologija (I. stopnja)
  • Bioinformatika in genomika (I. stopnja)
  • Biokemija in uvod v vede o življenju (I. stopnja)
  • Genomika v biomedicinski tehnologiji (II. stopnja)
  • Biokemija, mikrobiologija in molekularna biologija (II. stopnja)
  • Biokemija in genomika (II. stopnja)
  • Farmakogenomika (II. stopnja)

 • Podiplomski študij Biomedicinska tehnologija (Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru)
  • Biokemija
  • Molekularna biologija
  • Farmacevtska biotehnologija
  • Farmakogenomika
  • Funkcionalni celični modeli
  • Uporabna molekularna imunologija v klinični praksi

 • Podiplomski študij Kemija in kemijska tehnologija (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru)
  • Mikromreže in sistemska biologija