Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

Uporaba proteinov v biotehnologiji in biomedicini

Simbolna slika za delavnico "Uporaba proteinov v biotehnologiji in biomedicini"

POVZETEK:
• Udeleženci izobraževalnega modula bodo podrobno spoznali strukturo proteinov, njihove post-translacijske modifikacije ter vpliv le-teh na funkcijo proteinov.
• Spoznali se bodo z različnimi metodami izolacije in analize proteinov (Western Blot, ELISA, masna spektrometrija).
• Samostojno bodo proteine tudi izolirali in se naučili izvedbe Multiplex ELISA. Prav tako se bodo naučili interpretacije rezultatov tovrstnih analiz.
• Pridobljeno znanje bo udeležencem omogočilo razumevanje pomena uporabe proteinov v biotehnologiji in biomedicini, pridobljeno znanje bodo lahko uporabili za delo v raziskovalnih in kliničnih laboratorijih, farmacevtski industriji itd.

OPIS:
V sklopu izobraževalnega modula »Uporaba proteinov v biotehnologiji in biomedicini« bodo udeleženci podrobno spoznali strukturo proteinov, podučili se bodo o njihovih post-translacijskih modifikacijah in o vplivu le-teh na funkcijo proteinov. Razumevanje kompleksnega delovanja proteinov bo udeležencem omogočilo razumevanje vedno bolj pomembne vloge in uporabe proteinov na biotehnološkem in biomedicinskem področju.
Tekom izobraževalnega modula se bodo udeleženci spoznali z različnimi metodami izolacije in analize proteinov ter se naučili interpretacije rezultatov tovrstnih analiz. Poudarek bo predvsem na najpogosteje uporabljenih metodah za analizo proteinov, kot sta Western Blot in ELISA, podrobneje pa se bodo spoznali tudi s principi in uporabo novejše in kompleksnejše metode masne spektrometrije, ki nam omogoča analizo ne samo proteinov ampak tudi celotnega proteoma posameznega organizma.
Udeleženci bodo eno izmed metod izolacije proteinov tudi sami izvedli. Pri tem se bodo spoznali s pripravo in čiščenjem vzorca.
 Poleg tega pa se bodo naučili tudi priprave, izvedbe in interpretacije rezultatov napredne metode Multiplex ELISA.
Vse znanje, ki ga bodo udeleženci v sklopu izobraževalnega modula pridobili, jim bo omogočilo globlje razumevanje kompleksnega delovanja proteinov in njihovih potencialnih aplikacij v biotehnologiji in biomedicini. Posledično bodo pridobljeno znanje lahko uporabili za delo v raziskovalnih in kliničnih laboratorijih, farmacevtski industriji ter na drugih področjih, kjer se proteini uporabljajo za napredno biotehnološko in biomedicinsko raziskovanje ter razvoj.

IZVEDBA:
Modul obsega 10 ur skupinskega dela v učilnici oziroma laboratoriju in 5 ur individualnega dela. Preverjanje znanja bo vključevalo rezultate skupinskega ter individualnega dela udeležencev (analiza in interpretacija rezultatov).

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
V času izvajanja pilotnega projekta NOO od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 bodo udeleženci po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN:
Modul se bo izvajal od sredine maja do sredine junija 2024, termini bodo sporočeni naknadno.

ŠT. PROSTIH MEST:
15

Kontakt:
Dea Simonič in Jan Rožanc, dea.simonic1@um.si, jan.rozanc@um.si