Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  


Logotip financiranja EULogotip Ministrva za visoko šolstvo, znanost in inovacijeLogotip NOOLogotip NOO
Logotip Univerze v Mariboru

In vitro modeli tkiv in bolezni

Simbolna slika "In vitro modeli tkiv in bolezni"


POVZETEK:
Modul In vitro modeli tkiv in bolezni omogoča vpogled v oblikovanje različnih in vitro modelov tkiv, ki imajo ključen pomen pri zmanjšanju testov na živalih. Zaradi interdisciplinarnosti vsebina modula obsega različna znanja iz celičnih kultur in znanosti materialov pa do uporabne napredne tehnologije (kot je 3D tiskanje) za razvoj različnih tipov in vitro modelov zdravih in obolelih tkiv. S tem bodo udeleženci dobili širok nabor novih veščin, s katerimi bodo bolj konkurenčni pri interdisciplinarnem sodelovanju.

OPIS:
Modul In vitro modeli tkiv in bolezni obsega uvodna poglavja na področju tkivnega inženirstva, na katerih temelji razvoj različnih tipov in vitro modelov (pato)fizioloških tkiv. Zaradi etične spornosti in uveljavitve različnih določil na področju zmanjšanja testiranj na živalih, se in vitro modeli tkiv in organov vse bolj uveljavljajo v predkliničnih in kliničnih raziskavah. V okviru tega modula bodo predstavljena različna poglavja iz celične biologije, biotehnologije in oblikovanja materialov. Na ta način bomo udeležencem ponudili znanja iz različnih ved, prav tako bodo pridobili dodatne veščine in s tem tudi večjo konkurenčnost pri interdisciplinarnem sodelovanju.
V delavnici modula In vitro modeli tkiv in bolezni bodo zajeta vsa temeljna znanja za razvoj zdravih in bolezenskih in vitro modelov tkiv, ki bi se lahko uporabili v temeljnih in predkliničnih raziskavah. V uvodu bodo predstavljeni različni tipi in vitro modelov, ki se postopoma uveljavljajo kot orodja v temeljnih in aplikativnih raziskavah. Udeleženci bodo pridobili poglobljeno znanje iz celične biologije in celičnih metod, (bio)materialov in razumevanja medcelične komunikacije ter interakcij med celicami in materiali. Z vidika tipa in vitro modela tkiv bodo predstavljeni najpogosteje uporabljeni viri celic in materialov ter tehnologija, ki omogoča njihovo modeliranje. To bo dopolnjeno s karakterizacijskimi metodami, s katerimi se ovrednoti strukturno in funkcionalno primernost modela. Predstavljeni bodo tudi praktični vidiki njihove uporabe na področju regenerativne medicine, kozmetične in farmacevtske industrije.

IZVEDBA:
Modul obsega 3 ure predavanj in 7 ur seminarskih vaj. Udeleženci bodo izdelali zaključno seminarsko nalogo. Konzultacije bodo na Medicinski fakulteti Maribor po dogovoru.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA:
Pilotni projekt NOO izvaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Udeleženci bodo po uspešno zaključenem modulu prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju s preverjanjem znanja.

TERMIN:
Modul se bo izvajal oktobra 2024. Točni termini bodo sporočeni naknadno.

ŠT. PROSTIH MEST:
8

Kontakt:
Tanja Zidarič, tanja.zidaric@um.si