Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Dekan
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Prodekan za izobraževalno dejavnost
Red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.

Prodekan za mednarodno sodelovanje
Red. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med.

Prodekan za podiplomski študij
Red. prof. dr. Pavel Skok, dr. med.

V. d. prodekana za farmacijo
Izr. prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.

Prodekan za študentska vprašanja
Enej Vidovič

Predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
Vesna Krajnc, univ. dipl. ekon.

Predstojnik Centra za pravne in kadrovske zadeve
Mag. Jelka Rakun, univ. dipl. prav.

Predstojnik Centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Mag. Milena Orož Črešnar, univ. dipl. ekon.