Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Evidenčna naročila Medicinske fakultete v letu 2018


"Preureditev stanovanjske stavbe v sobe za gostujoče profesorje za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru"
Št. objave: 302-1mf/2019/011NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija
dodatek - načrti izvedbe obnove hiše
dodatek - novi popis del ter shema oken in vrat


STORNO!

»PREUREDITEV STANOVANJSKE STAVBE V SOBE ZA GOSTUJOČE PROFESORJE ZA POTREBE MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU«
Št. javnega naročila: 302-1mf/2019/010NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


»NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME ZA APARAT – APERIO ScanScope CS2«
Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/009NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si

»AKUMULATORJI ZA UPS SISTEME, ZA POTREBE MEDICINSKE FAKULTETE UM«
Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/008NMV
VRSTA POSTOPKA: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3
Predmet javnega naročila: BLAGO
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


STORNO: Preureditev stanovanjske stavbe v sobe za gostujoče profesorje za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Št. objave: 302-1mf/2019/007NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


Vzdrževanje sistema tehničnega varovanja na MF UM za obdobje 48 mesecev
Št. objave: 302-1mf/2019/006NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


STORNO: Vzdrževanje sistema tehničnega varovanja na MF UM
Št. objave: 302-1mf/2019/005NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumenta Javna naročilacija

SERVIS LABORATORIJSKE OPREME NA MEDICINSKI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU
Št naročila: Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/004NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


STORNO: SERVIS RAZLIČNE LABORATORIJSKE OPREME NA MEDICINSKI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU
Št naročila: Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/003NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija

 »OBNOVA FASADE IN PLOČNIKA, NA OBJEKTU INŠTITUTA ZA ANATOMIJO IN SODNO MEDICINO MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU«
Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/002NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


18.1.2019
»IZVAJANJE STORITEV VAROVANJA ZA MEDICINSKO FAKULTETO UM, ZA OBDOBJE 36 MESECEV«
Številka javnega naročila: 302-1mf/2019/001NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


30.11.2018
Naročilo male vrednosti (NMV): OPREMA ZA ENDOSKOPIJE
Interna št. javnega naročila: 302-1mf/2018/006 NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


15.11.2018
Javno zbiranje ponudb za oddajo dela poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti v prostorih Medicinske fakultete UM.
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
dokumentacija


14.11.2018
Naročilo male vrednosti (NMV): »Videosistem za endoskopske operacije Z ARHIVIRANJEM ZA KATEDRO ZA ORL«
Interna št. javnega naročila: 302-1mf/2018/05 NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.SiRazpisna dokumentacija


24.10.2018
Naročilo male vrednosti (NMV): OBNOVLJENI ULTRAZVOČNI APARATI S SONDAMI IN PRENOSNIMI TORBAMI
Interna št. javnega naročila: 302-1mf/2018/004 NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Razpisna dokumentacija.


18.20.2018
Naročilo male vrednosti (NMV): KOMPLET TELESKOPA Z GLAVO KAMERE – ZA SIMULACIJO LAPAROSKOPSKIH IN HISTEROSKOPSKIH POSEGOV V GINEKOLOGIJI, NADGRADNJA OBSTOJEČE OPREME, ZA POTREBE KATEDRE ZA GINEKOLOGIJO MEDICINSKE FAKULTETE UM oz. nadaljevanju KOMPLET TELESKOPA Z GLAVO KAMERE
Številka javnega naročila: 302-1mf/2018/003NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Razpisna dokumentacija.

Sprememba tenične dokumentacije, obrazca 3 in 4, dne 24.10.2018!


10.10.2018 Naročilo male vrednosti (NMV): NABAVA Računalniško vodena, vadbena in merilna naprava ZA IZOKINETIKO
Številka javnega naročila: 302-1mf/2018/001NMV
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Razpisna dokumentacija

 


Evidenčna naročila Medicinske fakultete za leto 2017.


Predmet javnega naročila: »NAKUP REAGENTOV, KEMIKALIJ, LABORATORIJSKE OPREME, DOZIRNE OPREME, MERILNI PRIBOR IN ZAŠČITNA SREDSTVA ZA POTREBE MEDICINSKE FAKULTETE UM«
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si

Priloge (v ZIP datoteki):
- Razpisna dokumentacija
- OBR- 2 ponudbeni predračun; sprememba: dodana kolona "opomba"
- ESPD


 

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo dela poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti v prostorih MF UM.

Več informacij najdete v priponki.


Predmet javnega naročila: "Optični emisijski spektrometer za uporabo v medicini".
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Priloge:
- razpisna dokumentacija
- obrazci

 


Seznam oddaje evidenčnih naročil od 10.000,00 EUR dalje za leto 2016.