Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Učenje kliničnih veščin je pomemben del izobraževanja študentov medicine. V zadnjih letih se na tem področju vse bolj uveljavlja učenje s pomočjo simulatorjev. V skladu s sledenjem trendom na področju izobraževanja v medicini smo leta 2010, ko je MF UM pridobila ustrezno opremljene prostore, pričeli z aktivnejšim pristopom k učenju kliničnih veščin na enostavnih simulatorjih, kjer lahko študenti medicine v varnem in nadzorovanem okolju vadijo osnovne posege še pred pristopom k bolniku.

Tako pridobljene veščine se lahko preverjajo in ocenjujejo na različne načine. Eno izmed možnosti predstavlja objektivni strukturiran klinični izpit (OSKI), ki predstavlja sodoben način ocenjevanja kliničnih veščin. Na naši fakulteti smo prvi OSKI izvedli novembra 2010 pri predmetu Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki, ki smo ga kot izbirni predmet pričeli izvajati v študijskem letu 2010/2011. Naš prvi OSKI je bil sestavljen iz šestih izbranih postaj, izvedli smo ga v dveh dneh, vsi študenti so izpit uspešno opravili. Sedaj imamo za seboj že nekaj OSKI, največji, ki smo ga izvedli, je bil organiziran za 70 študentov 3. letnika pri predmetu Interna medicina s propedevtiko.

Trenutno potekajo v prostorih Laboratorija za učenje kliničnih veščin vaje pri naslednjih predmetih:

 • prva pomoč,
 • interna medicina s propedevtiko (Fotografija 1),
 • izbrane vsebine in novosti v propedevtiki,
 • družinska medicina,
 • interna medicina – praktikum,
 • anesteziologija in reanimatologija,
 • urgentna medicina,
 • ...

Fotografija 1: izobraževanje tutorjev študentov za področje propedevtičnih kliničnih veščin.

 

Študenti medicine pa lahko na simulatorjih vadijo naslednje klinične veščine:

 • jemanje venske krvi,
 • vstavljanje venske kanile,
 • nastavljanje infuzije,
 • jemanje arterijske krvi,
 • merjenje krvnega tlaka,
 • temeljni postopki oživljanja,
 • aplikacija intramuskularnih in subkutanih injekcij,
 • rektalni pregled,
 • vstavitev trajnega urinskega katetra,
 • ultrazvočni pregled trebuha (Fotografija 2),
 • ...

Fotografija 2: ultrazvočni pregled trebuha.

 

Zraven programa rednih in izbirnih predmetov občasno izvajamo tudi klinične delavnice, ki študentom omogočijo poglabljanje v klinične veščine in področja, ki jih še posebej zanimajo, in svojemu kliničnemu znanju dajo dodano vrednost. Spodaj najdete še nekaj izbranih fotografij iz laboratorija za učenje kliničnih veščin MF UM (Fotografije 3 - 7).

Fotografija 3 (levo): izobraževanje tutorjev študentov: simulacija jemanja anamneze.
Fotografija 4 (desno): tutor med izvedbo kliničnega pregleda trebuha.
Fotografija 5 (levo): tutorka med izvedbo kliničnega pregleda kardiovaskularnega sistema.
Fotografija 6 (desno): tutorka med izvajanjem temeljnih postopkov uživljanja.
Fotografija 7 (levo): tutorja med vstavljanjem trajnega urinskega katetra.