Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Raziskovanje na področju izobraževanja v medicini vključuje številne profile strokovnjakov: zdravnike, psihologe, sociologe, ekonomiste itd. Števila državne in mednarodne ustanove dajejo vse večji poudarek na zagotavljanju osnovnih standardov na področju izobraževanja in izkazovanja ustreznih aktivnosti za njihovo zagotavljanje.

MF UM že od leta 2010, ko smo prvič v Glasgowu sodelovali na mednarodni konferenci s področja medicinskega izobraževanja vsako leto aktivno sodeluje na konferencah s prispevki v obliki posterjev, kratkih predavanj in tudi delavnic.

Z namenom informiranja naših zdravnikov s trendi s področja izobraževanja v medicini in z namenom spodbujanja njihovega aktivnega vključevanja smo dva prispevka pred kratkim objavili tudi v reviji Zdravniške zbornice Slovenije, ISIS:

Trenutno so v sodelovanju s CIM v pripravi tri študentske raziskovalne naloge v okviru razpisa za Dekanove nagrade za raziskovalne naloge. Te naloge so:

  1. Spremljanje napredka znanja študentov medicine na dodiplomskem študiju (mentor: prof. dr. Radovan Hojs, somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Bevc)
  2. Ocena sposobnosti študentov splošne medicine za samostojno učenje (mentorica: doc. dr. Erika Zelko, somentorica: asist. Monika Sobočan)
  3. Goljufanje študentov medicine med študijem (mentorica: izr. prof. dr. Zalika-Klemenc Ketiš, somentorica: asist. Monika Sobočan)

Medicinska fakulteta UM je na temo medicinskega izobraževanja tudi objavila več znanstvenih člankov, v revijah s faktorjem vpliva (predstavljene publikacije od leta 2016 naprej):

  1. Zdravković M, Serdinšek T, Sobočan M, Bevc S, Hojs R, Krajnc I. Students as partners: our experience of setting up and working in a student engagement friendly framework, Medical Teacher 2018, DOI:10.1080/0142159X.2018.1444743
  2. Sobočan M, Turk N, Dinevski D, Hojs R, Pečovnik-Balon B. Problem-based learning in internal medicine: virtual patients or paper-based problems?. Intern Med J. 2017 Jan;47(1):99-103
  3. Sobočan M, Klemenc-Ketiš Z. Medical students' attitudes towards the use of virtual patients. Journal of Computer Assisted Learning 2017, doi: 10.1111/jcal.12190
  4. Klemenc-Ketiš Z, Švab I. Using movies in family medicine teaching: A reference to EURACT Educational Agenda. Zdr Varst. 2017 Feb 26;56(2):99-106.

Predstavniki MF UM so aktivni udeleženci konferenc:

 

Slika 1: kolaž fotografij z različnih konferenc o izobraževanju v medicini, kjer smo aktivno sodelovali.