Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

s strani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (v sodelovanju z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana) smo dobili prošnjo za sodelovanje v anketi v okviru temeljnega raziskovalnega projekta ARIS, ki je usmerjen v raziskovanje uradno nepriznanih terapij s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu.

Anketa je anonimna, namenjena znanstvenemu raziskovanju, izpolnjevanje traja 10-15 minut, dostopna je na https://1ka.arnes.si/psihedeliki

Več o raziskovalnem projektu: https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/uradno-nepriznane-terapije-s-psihedeliki-v-slovenskem-pravnem-sistemu/.

Vljudno vabljeni k izpolnjevanju!

Lep pozdrav,

Zdenka Peršin Fratnik

Vabilo na zagovor doktorske disertacije Mihe Tibauta, dr. med.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Izbrani polimorfizmi genov oksidativnega stresa in pojavnost srčnega infarkta ter stopnja prizadetosti koronarnega žilja pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2«.

Disertacijo bo zagovarjal Miha Tibaut, dr. med., v četrtek, 16. maja 2024, ob 9.00 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si , najkasneje do zagovora.

Referat MF

Vabilo na zagovor doktorske disertacije Irena Plahuta, dr. med.

 

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Beljakovinski označevalci vnetja v kliničnem točkovnem sistemu tveganja, ki napoveduje preživetje bolnikov po resekciji jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke«.

Disertacijo bo zagovarjala Irena Plahuta, dr. med., v petek, 26. aprila 2024, ob 10.00 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si , najkasneje do zagovora.

 

Referat MF

Spoštovane študentke in spoštovani študentje,

vabljeni k sodelovanju v raziskovalnem in projektnem delu, ki ga ponujamo v okviru Medicinske fakultete, predstavljeno na spletni strani pod »Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo«.

Namenjeno je študentom na različnih stopnjah študija za pridobitev dodatnih znanj, veščin in izkušenj, ki bodo omogočali strokovno rast in karierni razvoj z namenom večanja konkurenčne prednosti na trgu dela.

Vljudno vabljeni!

Lp, Zdenka Peršin Fratnik