Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Prva stran Študijska literatura Raziskovalni vodič Knjižnični red Cenik Knjižnično gradivo Zbirka anatomija Storitve Založniška dejavnost Nakup knjig

 

Na sliki je pkrikazano nekaj polic knjižnice Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, navedenih je še nekaj navodil o ključnih storitvah in delovnem času

Osnovni podatki

Naslov:
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Knjižnica
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Kontakt:
T: +386 2 2345850
F: +386 2 2345820
E: knjiznica.mf@um.si

Osebje:
Zorica Milinović, prof. slov.
Marijana Čordašević, prof. angl.

Delovni čas:
- knjižnica 8:00-15:00
- čitalnica 8:00-20:00

Razvoj:
Knjižnica MF UM je bila ustanovljena 7. septembra 2005 ter za javnost odprta 23. novembra 2005. Biomedicinsko gradivo, ki ga knjižnica hrani, je v celoti obdelano v sistemu COBISS+.
Knjižnica je javnega značaja, čeprav je glede na vrsto literature namenjena predvsem študentom medicine, visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter zaposlenim na Univerzi v Mariboru.

                  Povezava na COBISS, ki predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem

 

Članstvo:
Fakultetne knjižnice Univerze v Mariboru in Univerzitetna knjižnica Maribor imajo enotno izkaznico, zato se lahko uporabnik včlani v katerokoli fakultetno knjižnico UM ali v UKM ter nato s to izkaznico uporablja vse knjižnice UM.Član knjižnice je lahko redni študent, študent ob delu (z veljavnim statusom) ali podiplomski študent. Članarina je všteta v šolnino in se plača ob vpisu v prvi oz. v višji letnik študija.Ostali uporabniki knjižnice (zaposleni, študenti brez statusa, dijaki idr.) plačajo letno članarino ob vpisu v knjižnico. Letna članarina v tem primeru ni vezana na študijsko leto, ampak velja leto dni od dneva plačila članarine. Za vpis uporabnik potrebuje:

  • Osebni dokument
  • Študentsko izkaznico