Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Prva stran Študijska literatura Raziskovalni vodič Knjižnični red Cenik Knjižnično gradivo Zbirka anatomija Storitve Založniška dejavnost Nakup knjig

 

BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

Knjižnica MF UM vodi bibliografije raziskovalcev MF UM.

Bibliografija se izdeluje na podlagi posredovanega gradiva, ki se v knjižnici tudi arhivira (fotokopije). Bibliografskim enotam se določi tipologija na osnovi Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS: Za pravilno razvrščanje enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci.

Program, ki je dostopen na spletni strani Bibliografije raziskovalcev, omogoča izpis osebnih bibliografij raziskovalcev in strokovnih ter tehničnih sodelavcev, ki so pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT) evidentirani in imajo svojo šifro, pod pogojem, da so njihove bibliografske enote vključene v sistem COBISS. Podatki o bibliografskih enotah se izpisujejo iz vzajemne baze podatkov COBIB.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižnica opravlja storitve medknjižnične izposoje za delavce MF UM in za ostale slovenske knjižnice.

Knjižnicam posreduje gradivo iz svojega fonda (knjige in fotokopije člankov). Naročila sprejema po elektronski pošti, po klasični pošti in po telefaksu.

Naročnik medknjižnične izposoje (knjižnica) mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB.

Iz knjižnic v Mariboru se medknjižnična izposoja ne izvaja.

Knjižnica ne opravlja medknjižnične izposoje za zunanje uporabnike.

Zaposleni na MF UM plačujejo stroške medknjižnične izposoje iz svojih stroškovnih mest. V ceno so všteti poštnina in manipulativni stroški, pri izposoji iz tujine pa še carinski prispevek in mednarodni kupon.

Izposoja iz tujine poteka prek večjih slovenskih knjižnic, npr. Univerzitetne knjižnice Maribor ali Centralne medicinske knjižnice Ljubljana.

TEMATSKE POIZVEDBE

Knjižnica MF UM izvaja za svoje uporabnike tematske poizvedbe po bazi MEDLINE, PubMed.