Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Prva stran Študijska literatura Raziskovalni vodič Knjižnični red Cenik Knjižnično gradivo Zbirka anatomija Storitve Založniška dejavnost Nakup knjig

 

Gradivo, ki ga knjižnica hrani, je v celoti obdelano v sistemu COBISS. Uporabnik uporablja katalog COBISS/OPAC samostojno, v težavah se obrne na strokovno pomoč zaposlenega osebja. Študijsko gradivo je v tiskani in elektronski obliki. Po en izvod tiskanega gradiva je namenjen čitalniški izposoji in se nahaja v Učni zbirki.

Uporabnik Knjižnice MF UM ima dostop do
vseh ELEKTRONSKIH informacijskih virov, do katerih dostopa Univerza v Mariboru

Med drugim so dostopne sledeče baze: MEDLINE, ScienceDirect, Wiley InterScience, SAGE journals online, SpringerLink, CINAHL, Cab abstracts, Emerald, FSTA, JSTOR, ProQuest, PsycArticles, Scopus, Ulrich's periodical directory.

ODDALJEN DOSTOP DO ELEKTRONSKIH VIROV

Študenti in zaposleni na Univerzi v Mariboru lahko dostopajo do elektronskih informacijskih virov preko oddaljenega dostopa.
Ta je mogoč s spletne strani Univerzitetne knjižnice Maribor.
Način prijave:
Uporabniško ime: ukm.0099999@libroam.si (0099999 je številka članske izkaznice)
Geslo: vnesite izbrano geslo

Več informacij o oddaljenem dostopu do elektronskih virov UM

Bibliografije raziskovalcev:

Knjižnica vodi bibliografijo raziskovalcev na podlagi originalnih dokumentov (objav), ki jih po obdelavi dobijo nazaj. Bibliografskim enotam se določi tipologija na osnovi Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS: Za pravilno razvrščanje enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci.

Bibliografije raziskovalcev (IZUM)

Biomedicina Slovenica (IBMI)