Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

PEDAGOŠKE, ZNANSTVENORAZISKOVALNE IN UMETNIŠKE ENOTE

 • Katedra za ortopedijo
 • Katedra za javno zdravje
 • Katedra za sodno medicino
 • Katedra za infekcijske bolezni
 • Katedra za interno medicino
 • Katedra za kirurgijo
 • Katedra za nevrologijo
 • Katedra za psihiatrijo
 • Katedra za dermatovenerologijo
 • Katedra za radiologijo
 • Katedra za pediatrijo
 • Katedra za ginekologijo in porodništvo
 • Katedra za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo
 • Katedra za psihologijo
 • Katedra za medicinsko etiko in pravo
 • Katedra za oftalmologijo
 • Katedra za onkologijo in radioterapijo
 • Katedra za družinsko medicino
 • Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
 • Katedra za anatomijo, histologijo in embriologijo
 • Katedra za patologijo
 • Katedra za mikrobiologijo
 • Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
 • Katedra za fiziologijo
 • Katedra za farmakologijo
 • Katedra za splošna predklinična predmetna področja
 • Katedra za klinično biokemijo
 • Katedra za razvoj medicinske didaktike - PBL
 • Katedra za biokemijo
 • Katedra za molekularno biologijo
 • Katedra za biologijo celice
 • Katedra za kemijo
 • Katedra za biofiziko
 • Katedra za urgentno medicino
 • Katedra za medicino v izrednih razmerah
 • Katedra osnove raziskovalnega dela
 • Učne baze MF
 • Katedra za klinično farmakologijo
 • Katedra za medicino in šport
 • Katedra za klinično psihologijo
 • Oddelek za farmacijo
 • Inštitut za biomedicinsko informatiko, telemedicino in teleoskrbo
 • Center za medicinsko tehnologijo na MF UM
 • Center za izobraževanje v medicini
 • Inštitut za urgentno medicino

NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, KI IMAJO PRAVICO NASTOPANJA V PRAVNEM PROMETU