Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


O katedri

Katedra za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je bila ustanovljena leta 2005. Od začetka delovanja jo vodi prof. dr. Maja Rupnik. Sodelavci delujejo tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju, ne izvaja pa se diagnostična dejavnost. Kadrovsko in prostorsko je delo katedre močno povezano s Centrom za medicinsko mikrobiologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), še posebej z Oddelkom za mikrobiološke raziskave.

Raziskovalno delo na Katedri za mikrobiologijo poteka v dveh večjih sklopih: raziskave bakterije Clostridioides (Clostridium) difficile ter raziskave črevesne in drugih mikrobiot. Publicistična dejavnost sodelavcev Katedre za mikrobiologijo je zelo obsežna in vključuje poglavja v knjigah, znanstvene izvirne ter pregledne članke, strokovne članke in uredništva domačih knjig s področja popularizacije znanosti. Sodelavci objavljajo v najboljših revijah na področju, kot so New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet Infectious Diseases, Clinical Microbiology and Infection in Nature Reviews Microbiology.

Zaposleni na katedri

Vodja katedre
prof. dr. Maja Rupnik, univ. dipl. biol.

Sodelavci
doc. dr. Sandra Janežič
asist. dr. Valerija Tkalec
asist. dr. Aleksander Mahnič
dr. Nejc Stopnišek
asist. mag. mikrobiol. Tanja Žlender
mag. bioinf. Tanja Vrabič
mag. mikrobiol. Sabina Mlakar

Drugi sodelavci: dr. Andrej Golle, dr. med, asist. Andrej Kraševac Glaser, dr. med, asist. Urška Kramar, dr. med. in asist. Barbara Janžič, dr. med.

Predmeti, ki se izvajajo na katedri

 • Mikrobiologija z imunologijo na študiju Splošna medicina
 • Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija na študiju Dentalna medicina
 • Mikrobiote pri človeku na podiplomskem študiju Biomedicinska tehnologija
 • Mikrobna patogeneza na podiplomskem študiju Biomedicinska tehnologija

Tekoči projekti

Raziskovalne naloge za študente

Pomemben vidik raziskovalnega dela je vključevanje študentov. Do danes so raziskovalno delo zaključili:

 • Tilen Seničar, Andraž Kukovičič; 2021. Črevesne bakterije, ki razgrajujejo gluten (mentorica, prof. dr. Maja Rupnik, somentor, doc. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., spec. ped.), 2021; prejemnika Dekanovega priznanja, Krkinega priznanja in Perlachovega priznanja, objavljeno v Microorganisms, 2021;
 • Ines Blaževič. Delo v letu 2014; soavtorica članka Possible contribution of shoes to Clostridioides difficile transmission within hospitals, Clinical microbiology and infection, 2021 (mentorica, prof. dr. Maja Rupnik);
 • Špela Pintar. Izolacija in karakterizacija bakterije Clostridium difficile pri hospitaliziranih bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo, 2017 (mentorica, prof. dr. Maja Rupnik, somentor, prof. dr. Pavel Skok, dr. med.); Dekanovo priznanje; objavljeno v Frontiers in Microbiology 2022;
 • Matija Primec. Molekularna in fenotipska karakterizacija stafilokokov, izoliranih iz kroničnih ran, 2019 (mentorica, prof. dr. Maja Rupnik, somentorica, asist. Vesna Breznik, dr. med.); Dekanovo priznanje.

Prav tako skoraj vsako leto gostimo študente iz mednarodnih izmenjav, ki jih organizira International Federation of Medical Student's Associations (IFMSA).

Zaključeni doktorati

 • Božena Kotnik Kevorkijan. Epidemiološki in mikrobiološki pristopi za spremljanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor, 2019.
 • Sabina Horvat. Interakcije različnih sevov bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto: doktorska disertacija, 2019.
 • Andrej Golle. Molekularna karakterizacija proti karbapenemom odpornih sevov bakterije Pseudomonas aeruginosa iz kužnin in okolja, 2019.
 • Jure Škraban. Interakcije bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto: doktorska disertacija, 2013.

Organizacija kongresov in delavnic

V okviru Medicinske fakultete UM smo organizirali naslednje dogodke:

 • 2nd International Clostridium difficile Symposium (ICDS), 6.–9. 6. 2007, Maribor;
 • Delavnica 'Clostridium difficile – from culture to molecular methods', 3.–5. 9. 2007;
 • Simpozij 'Pomen, pogostnost in nadzor okužb z bakterijo Clostridium difficile', 18. 4. 2013, Brdo pri Kranju;
 • ESCMID Postgraduate Technical Workshops (PGTW) 'Clostridium difficile: Practical aspects of typing and comparative genomics', 2.–4. 9. 2015; sodelovanje z AGES, Dunaj, Avstrija;
 • 5. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva z mednarodno udeležbo, 12.–15. 10. 2015, Maribor;
 • 2nd Slovenian Microbiome Network Symposium 2023, 30. 11. – 1. 12. 2023.