Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Predstavitev Novice Ekipa Zgodovina Povezave

 

IP SimClip 2013 – Danes pričenjamo s tretjim dnem Erasmus IP SimClip 2013

Pozdravni poster Erasmus IP SimClip 2013 Danes pričenjamo s tretjim dnem Erasmus IP SimClip 2013. Do sedaj smo se dobro držali urnika in vsi udeleženci zelo aktivno sodelujejo na vseh aktivnostih. Trenutno izstopa stopnja interaktivnosti in entuziazma, za katerega pa upamo, da se bo še stopnjeval. Študentske predstavitve simulacij s področja medicine na svojih fakultetah so bile zelo kvalitetne in so spodbudile pestro diskusijo. Na vajah osnovnih kliničnih veščin smo spoznali nekaj razlik med protokoli sodelujočih držav. Študenti so se še zlasti razživeli na praktičnem treningu. Med tem je skupina učiteljev pripravila odlična vprašanja za preverjanje znanja, ki so ga študenti osvojili prvi dan. Imamo nekaj težav tehnične narave z enim izmed specialističnih simulatorjev, za katere upamo, da jih bodo serviserji odpravili še pred pričetkom delavnic na visoko-tehnoloških simulatorjih. Več lahko najdete na spletni podstrani IP SimClip 2013.

 

IP SimClip 2013 – Prijave študentov

Na MF UM bo od 16. do 29. junija 2013 potekal Erasmus intenzivni program s področja simulacij v medicini, ki bo vključeval delo tako na enostavnih simulatorjih (npr. venepunkcija, vstavljanje urinskega katetra) kot kompleksnih (npr interventna kardiologija, endoskopija, laparoskopski posegi). Programa se bodo udeležili učitelji in študenti partnerskih fakultet iz: Rijeke, Wroclawa in Uppsale ter študenti MF UM.

Zaradi omejenega števila mest smo se odločili pripraviti poziv za prijavo naših študentov, ki ste vpisani v 3., 4., 5. ali 6. letnik dodiplomskega študija. Resni kandidati naj pošljejo kratko motivacijsko besedilo (do 200 besed), življenjepis in osnovne osebne podatke na: cim.mf@um.si najkasneje do 15. aprila 2013 do 20. ure. O dokončni odločitvi organizacijskega odbora boste obveščeni do 30. aprila 2013.

Več o IP SimClip 2013.

 

Delavnica – Osnove elektrokardiografije

Študentje na delavnici osnov elektrokardiografije Center za izobraževanje v medicini je v sodelovanju s Kliniko za interno medicino priredil dvodnevno delavnico za študente 6. letnika MFUM z naslovom Osnove elektrokardiografije, ki smo jo izvedli 14. in 15. marca 2013.

Prvi dan so študenti preživeli v družbi predavateljev, ki so jim predstavili osnove elektrofiziologije srca, osnove interpretacije EKG in motenj ritma, drugi dan pa je delo potekalo v majhnih skupinah, kjer so študenti s pomočjo moderatorjev intepretirali EKG zapise. Po intenzivnem raziskovanju sveta elektrokardiografskih krivulj je sledil še preizkus znanja. Odzivi študentov so bili odlični, v pripravi pa je že ponovna izvedba delavnice v pomladanskih mesecih.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem študentom, ki so se delavnice udeležili, in vsem sodelavcem, ki so svoj dragocen čas namenili pripravi gradiva in izvedbi predavanj ter praktičnega dela delavnice.