Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Predstavitev Novice Ekipa Zgodovina Povezave

 

Poslanstvo

Poslanstvo Centra za izobraževanje v medicini Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (CIM MF UM) je predstavljati gonilo razvoja izobraževalnega procesa na dodiplomskem študiju splošne medicine, ustrezno vključevati študente, pedagoško osebje in druge strokovnjake pri generiranju idej in njihovi realizaciji, nuditi podporo pri implementaciji sprememb študijskega programa, organizirati izpopolnjevanja in izobraževanja osebja MF UM, promovirati kvaliteto študija doma in v tujini ter skrbeti za kvalitetno raziskovanje na področju izobraževanja v medicini.

Vizija

CIM MF UM želi postati enakovreden mednarodni partner na področju izobraževanja v medicini in zagotavljati mednarodno priznano odličnost izobraževalnega procesa na MF UM.

Področja CIM MF UM:

Na sliki so prikazana področja delovanja CIM in interakcije med temi področji

Strateški cilji:

Kratkoročni SMART cilji 2012/2013: