Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 
Logotip ARIS

 QR koda za L4-1843Inovativni afinitetni sistem za ločevanje populacij krvnih celic


Innovative affinity-based system for blood cell separation

(ARRS: L4-1843)

Osnovni podatki projekta

Naslov:

Inovativni afinitetni sistem za ločevanje populacij krvnih celic

Vodja projekta:

dr. Boris Gole (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Strip's, elektrotehnika - elektronika, d.o.o.

Sofinanciranje:

Strip's, elektrotehnika - elektronika, d.o.o.

Sodelujoči iz MF UM:

prof. dr. Uroš Potočnik, doc. dr. Mario Gorenjak, doc. dr. Helena Sabina Čelešnik, doc. dr. Katja Repnik, Larisa Goričan, Gregor Jezernik,

doc. dr. Uroš Maver, doc. dr. Tina Maver, dr. Janja Stergar, Kristijan Skok, Lidija Gradišnik, Tatjana Golob, Marko Milojević,

doc. dr. Andraž Stožer,

prof. dr. Iztok Takač

Trajanje:

1.7.2019 – 30.6.2022

Iz vsebine

Kratek opis:

Sistemi, ki trenutno zagotavljajo visoko čistost in zanesljivost izolacije celic iz krvi so dragi in delovno intenzivni (FACS) ali pa imajo nizek izkoristek in pretočnost (MACS, ipd.).

Cilj projekta je ustvariti inovativen sistem ločevanja celic, ki bo omogočal enostavno in učinkovito izolacijo različnih populacij celic iz periferne in popkovne krvi z manj manipulacije, večjim izkoristkom in nižjimi stroški kot sedanji sistemi.

 
Vloga MF:

Načrtovanje in priprava sistema za ločevanje celic, testiranje sistema na stalnih celičnih linijah in bioloških vzorcih (kri, popkovna kri), pridobivanje biološkega materiala za testiranje sistema.
Grafični prikaz L4-1843

Slika: Grafični povzetek projekta.

Biološki material (kri, popkovna kri) priteka na sistem za ločevanje celic (patentna prijava PCT/SI2018/050035 na podlagi predhodne raziskave izvedljivosti projekta).

Netarčne celice prosto odtečejo iz sistema, tarčne celice pa se ločeno zbirajo.