Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 
Naslov:

Molekularno genetski biooznačevalci in napovedni modeli za diagnosticiranje, spremljanje in personalizirano zdravljenje kroničnih imunskih bolezni

Financiranje:

   Logotip Ministrva za izobraževanje, znanost in šport      Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj, Naložba v vašo prihodnost

Naložbo (konkretno operacijo) sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program:

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Javni razpis:

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Referenčna številka:

MIZŠ: 5442-1/2018/53

Sodelujoče organizacije:

Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru Logotip podjetja EVG        

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru (MFUM) in EVG, molekularna diagnostika, d. o. o.

Vodja projekta:

dr. Mateja Zupin

Koordinator na MFUM:

Tatjana Golob

Sodelujoči iz MFUM:

prof. dr. Uroš Potočnik

Trajanje:

1.4.2019 - 31.3.2022Kratek opis:
Kronične vnetne bolezni, kot so revmatoidni artritits (RA), kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB), ki se deli na Crohnovo bolezen (CD) in ulcerozni kolitis (UC), luskavica, multipla skleroza, astma in osteoartritis, občutno znižajo kvaliteto življenja ter zmanjšajo učinkovitost prizadetega bolnika pri delu oz. v šoli. Učinkovita terapija pri teh bolnikih je ključna za dolgoročno izboljšanje stanja. Pro-vnetni tumorski nekrozni faktor-α (TNF) ima prevladujoč vpliv na patogenezo pri večini kroničnih imunskih bolezni, zato so biološka zdravila, ki lahko blokirajo TNF, tj. etanercept (ETN), infliksimab (IFX) in adalimumab (ADA) prinesla velik napredek, zlasti pri hujših oblikah bolezni.

Cilj predlagane raziskave je identificirati molekularne genetske označevalce glede izbora bioloških zdravil, ki bi bili uporabni v personalizirani medicini, razložili molekularne mehanizme, ki prispevajo k neodzivnosti na biološko terapijo pri bolnikih s CD in RA ter pomagali pri oblikovanju strategij za personaliziran izbor biološke terapije. Pri tem bomo integrirali genetske, ekspresijske, proteomske, epigenetske in regulatorne podatke z bioinformatskimi orodji, ki omogočajo identifikacijo in opis bioloških poti, pomembnih pri odzivu na zdravljenje z biološkimi zdravili.


Objave:
GORENJAK, Mario, ZUPIN, Mateja, JEZERNIK, Gregor, SKOK, Pavel, POTOČNIK, Uroš. Omics data integration identifies ELOVL7 and MMD gene regions as novel loci for adalimumab response in patients with Crohnʼs disease. Scientific reports. [v tisku][12 str.]. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-84909-z