Logotip Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru
   
  

 
Logotip ARIS

 QR koda za J3-9258


Molekularno genetski biooznačevalci in mehanizmi neodzivnosti na biološko zdravljenje z anti-TNF bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi

Molecular genetic biomarkers and mechanisms of unresponsiveness to biological therapy anti-TNF in patients with chronic immune diseases

(ARRS: J3-9258)

Osnovni podatki projekta

Naslov:

Molekularno genetski biooznačevalci in mehanizmi neodzivnosti na biološko zdravljenje z anti-TNF bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi

Vodja projekta:

prof. dr. Uroš Potočnik (Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru)

Sodelujoči iz MF UM:

prof. dr. Ivan Krajnc, prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, prof. dr. Nataša Marčun Varda, prof. dr. Andraž Stožer, prof. dr. Uroš Maver, doc. dr. Katja Repnik, doc. dr. Mario Gorenjak, dr. Boris Gole, Gregor Jezernik, Larisa Goričan, Lidija Gradišnik

Trajanje:

2018-2021

Iz vsebine

Kratek opis:

Raziskali bomo molekularne mehanizme, ki prispevajo k neodzivnosti bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi kot sta Crohnova bolezen in revmatoidni artritis, na anti‐TNF terapijo in odkrili molekularno genetske biooznačevalcev, ki bi lahko napovedali odziv na anti‐TNF terapijo in bi bili uporabljeni za personalizirano zdravljenje.

 
Vloga MF:

Integracija genetskih (NGS, genotipizacija), ekspresijskih (RNAseq), proteomskih, epigenetskih (DNA in histonska modifikacija) in regulatornih (profili ne‐kodirajoče RNA, variante izrezovanja) podatkov zbioinformatskimi orodji (genska ontologija ‐ GO) in povezava s kliničnimi podatki.


Faza realizacije:

Projekt je uspešno zaključen! Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.


Izbrane reference:

Članki v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva SCI:

GORENJAK, Mario, ZUPIN, Mateja, JEZERNIK, Gregor, SKOK, Pavel, POTOČNIK, Uroš. Omics data integration identifies ELOVL7 and MMD gene regions as novel loci for adalimumab response in patients with Crohnʼs disease. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. https://www.nature.com/articles/s41598-021-84909-z, https://doi.org/10.1038/s41598-021-84909-z, doi: 10.1038/s41598-021-84909-z. [COBISS.SI-ID 54882051],

JEZERNIK, Gregor, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, POTOČNIK, Uroš. Molecular Genetic Architecture of Monogenic Pediatric IBD Differs from Complex Pediatric and Adult IBD. Journal of personalized medicine, ISSN 2075-4426, 2020, vol. 10, iss. 4, str. 1-18, ilustr. https://www.mdpi.com/2075-4426/10/4/243, doi: 10.3390/jpm10040243. [COBISS.SI-ID 39713283]

GOLE, Boris, POTOČNIK, Uroš. Pre-treatment biomarkers of anti-tumour necrosis factor therapy response in Crohn's disease : a systematic review and gene ontology analysis. Cells, ISSN 2073-4409, June 2019, vol. 8, iss. 6, str. 1-21. https://www.mdpi.com/2073-4409/8/6/515, doi: 10.3390/cells8060515. [COBISS.SI-ID 512899384],

AVBELJ, Monika, HAFNER BRATKOVIČ, Iva, LAINŠČEK, Duško, MANČEK KEBER, Mateja, PETERNELJ, Tina Tinkara, PANTER, Gabriela, TREON, Steven P., GOLE, Boris, POTOČNIK, Uroš, JERALA, Roman. Cleavage-mediated regulation of Myd88 signaling by inflammasome-activated caspase-1. Frontiers in immunology, ISSN 1664-3224, Jan. 2022, vol. 12, str. 1-14, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.790258/full, https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.790258, doi: 10.3389/fimmu.2021.790258. [COBISS.SI-ID 93261315],

GORENJAK, Mario, REPNIK, Katja, JEZERNIK, Gregor, JURGEC, Staša, SKOK, Pavel, POTOČNIK, Uroš. Genetic prediction profile for adalimumab response in Slovenian Crohn's disease patients = Genetisches Vorhersageprofil für die Adalimumab-Antwort bei den slowenischen Morbus-Crohn-Patienten. Zeitschrift für Gastroenterologie, ISSN 0044-2771, Okt. 2019, jahrg. 57, hft. 10, str. 1218-1225, ilustr. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0981-6516, doi: 10.1055/a-0981-6516. [COBISS.SI-ID 6817599],

Doktorska naloga:

JEZERNIK, Gregor. Biološki procesi in napovedovanje neodzivnosti na zaviralce dejavnika tumorske nekroze pri Crohnovi bolezni z integracijo genomskih podatkov : doktorska disertacija. [S. l.: G. Jezernik], 2021. X, 104 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77986. [COBISS.SI-ID 47827971]
Grafični povzetek J3-9258

Slika: Grafični povzetek projekta.