Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


VODSTVO TAJNIŠTVA

Boštjan Križ, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: bostjan.kriz@um.si ali mf@um.si

Asist. dr. Maja Antanasova, predstojnik organizacijske enote VII/2

 

VARNOSTNIK - RECEPTOR

Tel: 02 2345 846
Mobi: 051 300 389

 

CENTER ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE TER MEDNARODNO SODELOVANJE

Mag. Milena Orož Črešnar, predstojnik Centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Tel.: 02 23 45 842
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: milena.oroz@um.si

Jasmina Barton Bedrač, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 876
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: jasmina.bedrac@um.si

Petra Mohorko, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 881
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: petra.mohorko@um.si

Nina Šimanovič, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 811
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: nina.simanovic1@um.si

Monja Urbič, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 841
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: monja.urbic@um.si

Vlasta Pisanec, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 834
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: vlasta.pisanec@um.si

Simona Skornšek, strokovni delavec VI
Tel.: 02 23 45 835
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: simona.skornsek@um.si

Maja Ropič, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 874
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: maja.ropic@um.si

 

CENTER ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Mag. Jelka Rakun, predstojnik Centra za pravne in kadrovske zadeve
Tel.: 02 23 45 825
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: jelka.rakun@um.si

Zvezdana Lukaček, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 833
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: zvezdana.lukacek@um.si

Iris Lozej, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 832
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: iris.lozej@um.si

Irena Gorza, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 866
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: irena.gorza@um.si

Lina Anadolli, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 856
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: lina.anadolli1@um.si

Robi Serdinšek, samostojni strokovni delavec VII/1
Tel.: 02 23 45 821
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: robi.serdinsek@um.si

Mitja Pečko, samostojni strokovni delavec VII/1
Tel.: 02 23 45 836
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: mitja.pecko1@um.si

Alojz Tapajner, sistemski inženir VII/2
Tel.: 02 23 45 821
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: alojz.tapajner@um.si

 

CENTER ZA EKONOMSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vesna Krajnc, predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
Tel.: 02 23 45 838
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: vesna.krajnc@um.si

Darja Farasin, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 827
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: darja.farasin@um.si

Zorica Milinović, vodja Knjižnice MF UM VII/2
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: knjiznica.mf@um.si, zorica.milinovic@um.si

Marijana Čordašević, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 850
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: knjiznica.mf@um.si

Tatjana Golob, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 870
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: tatjana.golob@um.si

Albina Šamperl, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 829
Faks: 02 23 45 820
E-pošta: frs.mfmb@um.si

Romana Grajner, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 826
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: romana.grajner@um.si

Natalija Dokl, samostojni strokovni delavec VII/1
Tel.: 02 23 45 882
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: natalija.dokl@um.si

dr. Zdenka Peršin Fratnik, vodilni strokovni sodelavec z doktoratom
Tel.: 02 23 45 840
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: zdenka.persin@um.si

Maja Grušovnik, samostojni strokovni delavec VII/2
Tel.: 02 23 45 830
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: maja.grusovnik@um.si

 

LABORATORIJSKI CENTER MAGDALENA

Otilija Petek, samostojni strokovni delavec VII/2
Magdalenski trg 5, Maribor
Tel.: 02 33 05 875
Faks.: 02 33 05 861
E-pošta: otilija.petek@um.si

 

INŠTITUT ZA ŠPORTNO MEDICINO

Franci Žökš, samostojni strokovni delavec VII/1

Sabina Šegula, tehnični delavec V
Tel.: 02 23 45 869
Faks.: 02 23 45 820
E-pošta: sabina.segula@um.si