Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Redni profesorji

Dr. Jože BALAŽIC
e-mail: joze.balazic@mf.uni-lj.si
dodiplomski program Splošna medicina: Sodna medicina

Dr. Sebastjan BEVC
e-mail: sebastjan.bevc@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Farmakologija s toksikologijo; Klinična farmakologija; Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki; Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Klinična farmakologija; Klinična farmakokinetika; Prenosljiva znanja

Dr. Borut BRATINA
e-mail: borut.bratina@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu
dodiplomski program Dentalna medicina: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu

Dr. Igor BUT
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Uriginekologija in pelvična rekonstruktivna kirurgija

Dr. Anton CRNJAC
e-mail: anton.crnjac@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Kirurgija; Kirurgija – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji

Dr. Dejan DINEVSKI
e-mail: dejan.dinevski@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika; Izbrane vsebine in novosti v medicinski informatiki
dodiplomski program Dentalna medicina: Sodobna biomedicinska informatika; Uvod v dentalno medicino
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biomedicinska informatika

Dr. Peter DOVČ
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Genetika

Dr. Ivan ERŽEN
dodiplomski program Splošna medicina: Vplivi okolja in zdravje; Izbrane vsebine in novosti pri javnem zdravju
dodiplomski program Dentalna medicina: Javno zdravje in profesionalno sodelovanje

Dr. Vojko FLIS
dodiplomski program Splošna medicina: Kirurgija; Kirurgija – delo ob bolniku

Dr. Damjan GLAVAČ
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Genetika

Dr. Marko HOČEVAR
e-mail: mhocevar@onko-i.si
dodiplomski program Splošna medicina: Onkologija in paliativna medicina; Izbrane vsebine in novosti v onkologiji in radioterapiji

Dr. Radovan HOJS
e-mail: radovan.hojs@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Interna medicina s propedevtiko; Moduli PBL; Izbrane vsebine in novosti v geriatriji; Vplivi okolja in zdravje; Interna medicina – praktično delo ob bolniku
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Nefrologija

Dr. Tanja HOJS FABJAN
e-mail: tanja.hojs@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Nevrologija; Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji

Dr. Aleš HOLOBAR
e-mail: ales.holobar@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Obdelava biomedicinskih signalov

Dr. Marko JESENŠEK
e-mail: marko.jesensek@um.si
dodiplomski program Dentalna medicina: Slovenska terminologija

Dr. Ksenija JURINOVIĆ
dodiplomski program Dentalna medicina: Splošna patologija

Dr. Mirt KAMENIK
e-mail: mirt.kamenik@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Anesteziologija in obravnava bolečine; Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji; Medicinska tehnologija
podiplomski program Biomedicinska tehnologija:
Terapevtske metode v anesteziologiji

Dr. Zalika KETIŠ KLEMENC
e-mail: zalika.klemenc@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Družinska medicina I; Družinska medicina II; Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom; Uvod v medicino
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Nove tehnologije v družinski medicini; Celostni pristop k reševanju zdravstvenih problemov

Dr. Željko KNEZ
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Membranski snovni transportni pojavi

Dr. Nadja KOKALJ VOKAČ
e-mail: nadja.kokalj-vokac@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Molekularna biologija z genetiko
dodiplomski program Dentalna medicina: Molekularna biologija z genetiko
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Genetika

Dr. Peter KOKOL
e-mail: peter.kokol@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Uporabna biostatistika v kliničnih raziskavah

Dr. Ivan KRAJNC
e-mail: ivan.krajnc@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Interna medicina s propedevtiko; Interna medicina – praktično delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v interni medicini
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Raziskovanje v klinični praksi

Dr. Peter KRAJNC
e-mail: peter.krajnc@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Sintetični biopolimeri; Sinteza, struktura in lastnosti polimerov

Ddr. Miljenko KRIŽMARIČ
e-mail: miljenko.krizmaric@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Medicinska tehnologija; Osnove medicinske tehnologije
dodiplomski program Dentalna medicina: Osnove medicinske tehnologije
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biomedicinska informatika

Dr. Darko MAKOVEC
e-mail: darko.makovec@ijs.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Nanodelci v biomedicini

Dr. Nataša MARČUN VARDA
e-mail: natasa.mvarda@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Pediatrija – delo ob bolniku
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz pediatrije

Dr. Marko MARHL
e-mail: marko.marhl@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Biofizika; Izbrane vsebine in novosti v biofiziki in medicinski fiziki
dodiplomski program Dentalna medicina: Osnove biofizike; Izbrane vsebine in novosti v biofiziki in medicinski fiziki
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biofizika

Dr. Dušanka MIČETIĆ-TURK
dodiplomski program Splošna medicina: Pediatrija s klinično genetiko; Pediatrija – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v pediatriji; Z dokazi podprta medicina; Z dokazi podprta medicina – izbrane vsebine; Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu; Vplivi okolja in zdravje; Klinična prehrana 1
dodiplomski program Dentalna medicina: Klinična prehrana
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Nutracevtiki in sodobni trendi v prehrani

Dr. Žan Jan OPLOTNIK
e-mail: zan.oplotnik@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu
dodiplomski program Dentalna medicina: Osnove prava in ekonomike v zdravstvu

Dr. Dušica PAHOR
e-mail: dusica.pahor@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Oftalmologija; Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji

Dr. Breda PEČOVNIK - BALON
e-mail: breda.balon@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Interna medicina s propedevtiko; Izbrane vsebine in novosti v interni medicini

Dr. Božena PEJKOVIĆ
e-mail: bozena.pejkovic@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Anatomija s histologijo in embriologijo; Izbrane vsebine in novosti v anatomiji
dodiplomski program Dentalna medicina: Anatomija s histologijo in embriologijo

Dr. Matej PODBREGAR
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz kardiologije

Dr. Uroš POTOČNIK
e-mail: uros.potocnik@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Biokemija; Izbrane vsebine in novosti v biokemiji; Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji; Izbirne vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini
dodiplomski program Dentalna medicina: Biokemija; Izbrane vsebine in novosti v biokemiji; Izbrane vsebine v genetiki in genomiki medicine; Izbrane vsebine in novosti v molekularni biokemiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Farmacevtska biotehnologija; Molekularna biologija

Dr. Maja RUPNIK
e-mail: maja.rupnik@nlzoh.si
dodiplomski program Splošna medicina: Mikrobiologija z imunologijo; Izbrane vsebine in novosti v mikrobiologiji in imunologiji
dodiplomski program Dentalna medicina: Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija; Izbrane vsebine in novosti v mikrobiologiji in imunologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Mikrobna patogeneza; Mikrobiote pri človeku

Dr. Polona SELIČ ZUPANČIČ
e-mail: polona.selic@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Zdravstvena psihologija in komuniciranje

Dr. Igor SERŠA
e-mail: igor.sersa@ijs.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: NMR v biomedicini

Dr. Andreja SINKOVIČ
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz kardiologije

Dr. Pavel SKOK
e-mail: pavel.skok@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Biostatistika pri raziskovalnem delu; Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko
dodiplomski program Dentalna medicina: Raziskovanje v medicini z biostatistiko
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz gastroenterologije in hepatologije; Prenosljiva znanja

Dr. Marjan SLAK RUPNIK
e-mail: marjan.rupnik@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Molekularna in celična endokrinologija

Dr. Karin STANA-KLEINSCHEK
e-mail: karin.stana@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biološko aktivni orientirani polimeri

Dr. Andraž STOŽER
e-mail: andraz.stozer@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
dodiplomski program Dentalna medicina: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Celična fiziologija; Molekularna in celična endokrinologija

Dr. Nada ŠABEC
dodiplomski program Splošna medicina: Angleščina v medicini

Dr. Mojca ŠKERGET
e-mail: mojca.skerget@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Nutricevtiki in tehnologija

Dr. Draga ŠTIBLAR MARTINČIČ
e-mail: draga.stiblar@guest.um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji
dodiplomski program Dentalna medicina: Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji

Dr. Janez ŠTRANCAR
e-mail: janez.strancar@ijs.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Molekularna biofizika

Dr. Iztok TAKAČ
e-mail: iztok.takac@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Ginekologija in porodništvo; Ginekologija in porodništvo – delo ob bolniku; Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Ginekološka onkologija; Onkologija dojk

Dr. Veljko VLAISAVLJEVIĆ
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Ženska in moška neplodnost

Dr. Matjaž VOGRIN
e-mail: matjaz.vogrin@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Ortopedija; Medicina in šport 1; Medicina in šport 2
dodiplomski program Dentalna medicina: Medicina in šport

Dr. Matjaž ZWITTER
dodiplomski program Splošna medicina: Etika in pravni vidiki medicine; Izbrane vsebine in novosti v medicinski etiki in pravu
dodiplomski program Dentalna medicina: Uvod v dentalno medicino
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Etika biomedicinskega raziskovanja; Kancerogeneza in biologija tumorjev

 

Izredni profesorji

Dr. Andrej ČRETNIK
e-mail: andrej.cretnik@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biomehanika z osteologijo in osteosintezo

Dr. Matjaž FINŠGAR
e-mail: matjaz.finsgar@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Napredna interdisciplinarna analitika v biomedicini

Dr. Samo K. FOKTER
dodiplomski program Splošna medicina: Ortopedija

Dr. Marko GOSAK
e-mail: marko.gosak@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Matematična fiziologija

Dr. Hojka GREGORIČ KUMPERŠČAK
dodiplomski program Splošna medicina: Psihiatrija; Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz psihiatrije

Dr. Nataša IVANČIĆ JOKIĆ
dodiplomski program Dentalna medicina: Morfologija zob (anatomija in fiziologija ustne votline)

Dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ
dodiplomski program Splošna medicina: Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Dr. Veronika KLOBOVES PREVODNIK
dodiplomski program Splošna medicina: Patologija I (splošna patologija); Patologija – specialna patologija; Izbrane vsebine in novosti v patologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Raziskovalne metode v patologiji

Dr. Maša KNEZ MAREVCI
dodiplomski program Splošna medicina: Kemija
dodiplomski program Dentalna medicina: Kemija

Dr. Peter KOROŠEC
e-mail: peter.korosec@klinika-golnik.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Molekularna alergologija

Dr. Saška LIPOVŠEK
e-mail: sasa.lipovsek@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Biologija celice
dodiplomski program Dentalna medicina: Biologija celice
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz medicinske celične biologije

Dr. Uroš MAVER
e-mail: uros.maver@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu; Z dokazi podprta medicina; Z dokazi podprta medicina – izbrane vsebine
dodiplomski program Dentalna medicina: Farmakologija s toksikologijo; Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji in toksikologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Farmacevtska biotehnologija; Napredna interdisciplinarna analitika v biomedicini

Dr. Dušan MEKIŠ
dodiplomski program Splošna medicina: Uvod v medicino; Izbrane vsebine in novosti v urgentni medicini
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Klinična patofiziologija nujnih stanj

Dr. Andrej NATERER
e-mail: andrej.naterer@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Komuniciranje v medicini
dodiplomski program Dentalna medicina: Komunikacija v dentalni medicini

Dr. Irena OBLAK
dodiplomski program Splošna medicina: Onkologija in paliativna medicina

Dr. Janez REBOL
e-mail: janez.rebol@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: ORL z osnovami maksilofacialne kirurgije; Izbrane vsebine in novosti v otorinolaringologiji in kirurgiji glave in vratu

Dr. Milan RELJIČ
e-mail: milan.reljic@ukc-mb.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Tuboperitonealna neplodnost

Dr. Marjan SKALICKY
dodiplomski program Splošna medicina: Izbrane vsebine in novosti v geriatriji; Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini

Dr. Damjan STRNAD
e-mail: damjan.strnad@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Metode umetne inteligence

Dr. Matej STRNAD
dodiplomski program Splošna medicina: Urgentna medicina
dodiplomski program Dentalna medicina: Urgentna medicina
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Izbrana poglavja iz urgentne medicine

Dr. Tomaž ŠERUGA
dodiplomski program Splošna medicina: Radiologija; Izbrane vsebine in novosti v radiologiji

Dr. Matej ŠTUHEC
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Farmakoepidemiologija in farmakoekonomika

Dr. Ksenija TUŠEK BUNC
dodiplomski program Splošna medicina: Družinska medicina I; Družinska medicina II; Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini

Dr. Gorazd VOGA
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Ocena srčne funkcije in stanja cirkulacije

 

Docenti

Dr. Tit ALBREHT
e-mail: tit.albreht@nijz.si
dodiplomski program Splošna medicina: Javno zdravje z epidemiologijo

Ddr. Klemen BOHINC
dodiplomski program Dentalna medicina: Biofizikalni aspekti obvladovanja tvorbe biofilmov na dentalnih površinah

Dr. Helena Sabina ČELEŠNIK
e-mail: helena.celesnik@um.si
dodiplomski program Dentalna medicina: Biokemija
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Biokemija

Dr. Andrej DOBOVIŠEK
e-mail: andrej.dobovisek@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Biofizika

Dr. Jurij DOLENŠEK
e-mail: jurij.dolensek@um.si
dodiplomski program Dentalna medicina: Fiziologija; Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Metode v celični fiziologiji

Dr. Mario GORENJAK
e-mail: mario.gorenjak@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Funkcionalni celični modeli

Dr. NINA GORIŠEK MIKSIĆ
dodiplomski program Splošna medicina: Infekcijske bolezni; Tropska medicina

Dr. Evgenija HOMŠAK
dodiplomski program Splošna medicina: Klinična biokemija

Dr. Lidija KOCBEK ŠAHERL
e-mail: lidija.kocbek-saherl@um.si
dodiplomski program Dentalna medicina: Izbrane vsebine in novosti v anatomiji

Dr. Nevenka KRČEVSKI ŠKVARČ
dodiplomski program Splošna medicina: Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe; Nastanek in vrsta bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino

Dr. Maruška MAROVT
dodiplomski program Splošna medicina: Dermatovenerologija; Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji

Dr. Aleš MAVER
e-mail: ales.maver@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Uvod v medicino
dodiplomski program Dentalna medicina: Uvod v dentalno medicino

Dr. Tina MAVER
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Klinična farmakokinetika; Toksikologija s farmacevtskim zdravljenjem

Dr. Gregor PIVEC
e-mail: gregor.pivec@ukc-mb.si
dodiplomski program Splošna medicina: Uvod v medicino
dodiplomski program Dentalna medicina: Uvod v dentalno medicino

Dr. Petra POVALEJ BRŽAN
e-mail: petra.povalej@um.si
dodiplomski program Splošna medicina: Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika; Uporabna statistika v medicini
dodiplomski program Dentalna medicina: Raziskovanje v medicini z biostatistiko
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Metode znanstvenoraziskovalnega dela

Dr. Mateja RAKUŠA
e-mail: mateja.rakusa@um.si
dodiplomski program Dentalna medicina: Izbrane vsebine in novosti v anatomiji

Dr. Janez RAVNIK
dodiplomski program Splošna medicina: Nevrokirurgija

Dr. Maša SKELIN KLEMEN
e-mail: masa.skelin@um.si
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Celična fiziologija

Dr. (Republika Finska) Eva TURK
dodiplomski program Splošna medicina: Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu; Z dokazi podprta medicina; Z dokazi podprta medicina – izbrane vsebine
podiplomski program Biomedicinska tehnologija: Farmakoepidemiologija in farmakoekonomika

Dr. Erika ZELKO
dodiplomski program Splošna medicina: Obravnava bolnika, ki prihaja iz drugega socio-kulturnega okolja