Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Senat Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Iztok TAKAČ
 2. red. prof. dr. Darja ARKO
 3. red. prof. dr. Sebastjan BEVC
 4. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 5. red. prof. dr. Radovan HOJS
 6. red. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA
 7. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 8. red. prof. dr. Uroš POTOČNIK
 9. red. prof. dr. Andraž STOŽER
 10. red. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 11. izr. prof. dr. Hojka GREGORIČ KUMPERŠČAK
 12. izr. prof. dr. Uroš MAVER
 13. Miha PERUŠ – študent Medicinske fakultete UM
 14. Jure PRELOŽNIK – študent Medicinske fakultete UM
 15. Anja REMŠKAR – študentka Medicinske fakultete UM
 16. Leon HOČEVAR – študent Medicinske fakultete UM

Poslovodni odbor Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Iztok TAKAČ – predsednik
 2. red. prof. dr. Darja ARKO
 3. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 4. red. prof. dr. Dejan DINEVSKI
 5. red. prof. dr. Faris MUJEZINOVIĆ
 6. red. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 7. doc. dr. Janez REBOL
 8. Vesna KRAJNC – predstojnik Centra za ekonomske in splošne zadeve
 9. Enej VIDOVIČ – študent Medicinske fakultete UM

Komisija za študijske zadeve Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Radovan HOJS – predsednik
 2. red. prof. dr. Robert EKART
 3. izr. prof. dr. Artur PAHOR
 4. doc. dr. Vida GAVRIĆ LOVREC
 5. doc. dr. Mateja RAKUŠA
 6. Luka STRAJNAR – študent Medicinske fakultete UM
 7. Enej VIDOVIČ – študent Medicinske fakultete UM

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Dušica PAHOR – predsednica
 2. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 3. red. prof. dr. Uroš POTOČNIK
 4. red. prof. dr. Pavel SKOK
 5. doc. dr. Jure KNEZ
 6. Jure PRELOŽNIK – študent Medicinske fakultete UM
 7. Dominik ŠKRINJAR – študent Medicinske fakultete UM

Habilitacijska komisija Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Dušica PAHOR – predsednica
 2. red. prof. dr. Darja ARKO
 3. red. prof. dr. Pavel SKOK
 4. izr. prof. dr. Uroš MAVER
 5. izr. prof. dr. Milan RELJIČ

Komisija za založniško dejavnost Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Marko MARHL – predsednik
 2. red. prof. dr. Sebastjan BEVC
 3. red. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA
 4. doc. dr. Jurij DOLENŠEK
 5. asist. Monika SOBOČAN

Komisija za ocenjevanje kakovosti Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Andraž STOŽER – predsednik
 2. red. prof. dr. Sebastjan BEVC
 3. doc. dr. Jurij DOLENŠEK
 4. doc. dr. Mateja RAKUŠA
 5. Špela KLEP – študentka Medicinske fakultete UM
 6. Miha AMBROŽ – študent Medicinske fakultete UM
 7. Irena GORZA – samostojni strokovni delavec VII/2

Komisija za mednarodno sodelovanje Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Faris MUJEZINOVIĆ – predsednik
 2. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 3. red. prof. dr. Breda PEČOVNIK BALON
 4. red. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 5. izr. prof. dr. Samo Karel FOKTER
 6. Maja MAJER KOVAČIČ – študentka Medicinske fakultete UM
 7. Katerina TRPKOVSKA – študentka Medicinske fakultete UM

Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Dušica PAHOR – predsednica
 2. red. prof. dr. Iztok TAKAČ
 3. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 4. doc. dr. Husam Franjo NAJI
 5. doc. dr. Andrej ZAVRATNIK
 6. Luka STRAJNAR – študent Medicinske fakultete UM
 7. Lucija ISKRA – študentka Medicinske fakultete UM

Komisija za evalvacijo študijskih programov Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Sebastjan BEVC – predsednik
 2. doc. dr. Nina HOJS
 3. doc. dr. Jure KNEZ
 4. doc. dr. Maša SKELIN KLEMEN
 5. asist. dr. Viljem POHOREC
 6. asist. Tadej PETRESKI
 7. Jure PRELOŽNIK – študent Medicinske fakultete UM
 8. Kim BARUCA – študentka Medicinske fakultete UM

Komisija za etična vprašanja Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Matjaž ZWITTER – predsednik
 2. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK – namestnica predsednika
 3. red. prof. dr. Vojko FLIS
 4. red. prof. dr. Ivan KRAJNC
 5. red. prof. dr. Andraž STOŽER
 6. red. prof. dr. Iztok TAKAČ
 7. mag. Jelka RAKUN

Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Mirt KAMENIK – predsednik
 2. red. prof. dr. Andraž STOŽER
 3. izr. prof. dr. Dušan MEKIŠ
 4. doc. dr. Barbara DARIŠ
 5. Janez LONČARIČ ŠKORJANEC – študent Medicinske fakultete UM
 6. Dominik ŠKRINJAR – študent Medicinske fakultete UM

Komisija za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete UM

 1. izr. prof. dr. Andrej ČRETNIK – predsednik
 2. red. prof. dr. Stojan POTRČ
 3. doc. dr. Dejan BRATUŠ
 4. Boštjan KRIŽ – samostojni strokovni delavec VII/2

 

Sestava Akademskega zbora MF UM

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (SestavaAZ-december2020.pdf)SestavaAZ-december2020.pdf[ ]41 kB