Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program*, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program.

Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda prošnjo na Komisijo za študijske zadeve MF UM (KŠZ MF UM), pred začetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

Rok za oddajo vloge na KŠZ MF UM za študijsko leto 2023/24 je 22. 8. 2023 do 10. ure oziroma 14. 9. 2023 do 10. ure.

Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila tukaj, v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.

*Študijski program Biomedicinska tehnologija je bil spremenjen z vpisno generacijo v štud. letu 2019/2020.