Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


RAZPIS ZA VPIS 2024-25 – Biomedicinska tehnologija

Splošna določila razpisa, razpisno besedilo in tabela z vpisnimi mesti so objavljeni na naslednjih povezavah:

Kandidati/-ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru oddati elektronsko, in sicer preko spletnega portala eVŠ.

 

PRIJAVNI ROKI

Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske Unije PRVI PRIJAVNI ROK: od 29. marca do 6. septembra 2024

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske Unije – TUJCI PRVI PRIJAVNI ROK: od 29. marca do 31. maja 2024

 

NAVODILA ZA VPIS

Več o prijavnih rokih, načinu prijave, dokazilih in rokih za oddajo dokazil, številu razpisanih mest, izbirnem postopku, omejitvi vpisa, vpisu po merilih za prehode, postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, šolnini in roku za vpis najdete tukaj.

 

INFORMATIVNI DAN 2024-25

Informativni dan na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru bo za podiplomski doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija (3. stopnja, izredni študij) potekal v četrtek, 23. maja 2024, ob 15.00, v predavalnici 1N26 (1. nadstropje) na MF UM, Taborska 8, 2000 Maribor. Za več informacij pošljite e-sporočilo na jasmina.bedrac@um.si​.

 

POGOJI ZA VPIS

Za vpis na podiplomski študijski program Biomedicinska tehnologija so zahtevani sledeči pogoji za vpis.

 

SPREJEMNI/IZBIRNI IZPIT

Skladno s pogoji za vpis v študijski program 3. stopnje Biomedicinska tehnologija morajo kandidati, ki niso s področja medicine (splošna ali dentalna medicina), farmacije ali veterine, predhodno opraviti sprejemni izpit, ki sestoji iz naslednjih predmetov: Biokemija, Molekularna biologija, Farmakologija, Biofizika.

Če bo število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, navedene v razpisnem besedilu presegalo število razpisanih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih vpisnih mest in bodo kandidati, izbrani z izbirnim postopkom.

Več o sprejemnem/izbirnem izpitu za štud. leto 2024-25.

 

VPIS 2024-25

Kandidati, ki bodo sprejeti v 1. ali višji letnik podiplomskega študijskega programa Biomedicinska tehnologija, bodo obvestilo o vpisu prejeli na elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi, in po navadni pošti, po kateri bo poslana tudi ostala vpisna dokumentacija.