Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Simulacija kliničnih stanj bolnikov v vseh svojih oblikah in razsežnostih je v izobraževanju zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja pomembna, povezovalna, metoda učenja in predstavlja osnovo za pridobivanje kliničnih izkušenj, zaupanja v znanje, kakor tudi dviguje raven varovanja bolnikov ter zmanjševanja neželenih napak.

Od leta 2010 je simulacija kot učinkovita učna metoda stalnica v izobraževalnem procesu študentov medicine na MF UM. Z odprtjem Simulacijskega centra, pridobitvijo moderne simulacijske opreme in usposabljanjem pedagoškega kadra, so bili zadoščeni pogoji za izvajanje modernega simulacijskega medicinskega programa.

V Simulacijskem centru (kletni prostori nove stavbe za Otorinolaringologijo UKC Maribor) na tehnično zapletenem simulatorju – Human Patient Simulator (HPS) se od leta 2010 redno izvajajo simulacije v sklopu učnih programov različnih kateder Medicinske fakultete v Univerze v Mariboru (Katedra za interno medicino, Katedra za urgentno medicino, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Katedra za pediatrijo, Katedra za kirurgijo).

HPS (Fotografija 1) je zlati standard medicinskega izobraževanja simulacij. HPS je avtomatiziran simulator namenjen v prvi vrsti urjenju simulacij urgentnih stanj, anestezije in travme. Simulator omogoča izmenjavo respiratornih plinov, uvajanje anestezije in monitoriziranje bolnika-manekena z realnimi fiziološko-kliničnimi napravami. HPS poseduje unikaten tehnično-matematični model fiziologije človeka, ki vključuje kardiološko, respiratorno, nevrološko in farmakološko komponento. Na simulatorju je možno učenje tako nezapletenih kliničnih veščin kot tudi zapletenih scenarijev patoloških stanj s področij internistične propedevtike, reanimacijskih postopkov, anestezije, kardiologije, nevrologije, travme in farmakologije. S pomočjo odčitavanja črtnih kod je simulator primeren za učenje in dajanje različnih zdravil in opazovanje fizioloških učinkov po aplikacijah le-teh. Izvajanje simulacij na HPS študentom daje možnost celostne obravnave bolnika-manekena, omogoča jim timsko delo, razmišljanje, učenje na lastnih napakah ter dopušča ponovitve, analizo rezultatov in pridobivanje izkušenj brez škodnega učinka za bolnika.
Fotografija 1: študenti med vajo na HPS.
Simulacijski center premore tudi specializirane simulatorje za izvajanje endoskopskih posegov s področja gastroenterologije in pulmologije, kardiologije, radiologije, laparoskopske kirurgije, laparoskopske ginekologije in porodov.
Fotografija 2: študenti med vajo iz invazivne kardiološke diagnostike.