Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Vabilo na zagovor doktorske disertacije Mirjam Močnik, dr. med.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Vloga ultrazvočne elastografije in nekaterih novejših biomarkerjev pri obravnavi kroničnih nefroloških pediatričnih bolnikov«.

Disertacijo bo zagovarjala Mirjam Močnik, dr. med., v ponedeljek, 18. marca 2024, ob 15.00 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si , najkasneje do zagovora.

Referat MF