Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Vabilo na zagovor doktorske disertacije Eneka Jeseja Madorrana Esteira, mag. var. preh.

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Novel in vitro model for toxicological analysis of drugs«.

Disertacijo bo zagovarjal Eneko Madorran, mag. var. preh., v ponedeljek, 12. februarja 2024,
ob 12.00 uri
v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si, najkasneje do zagovora.

Referat MF UM