Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani!

Namen Razpisa za sofinanciranje zgodnjega vključevanja doktorskih študentov v raziskovalne skupine oz. znanstvenoraziskovalne projekte na drugih fakultetah za leto 2023 je spodbuditi študente, ki imajo na matičnih fakultetah zaradi različnih razlogov omejene možnosti za raziskovalno delo, da se za obdobje najmanj 3 mesecev vključijo v delo raziskovalnih skupin na drugih fakultetah. Pri tem izhajamo iz namena povezovanja bolj in manj razvitih raziskovalnih področij znotraj UM, s čimer bomo prispevali k zagotavljanju pogojev za čim hitrejše vključevanje doktorskih študentov v raziskovalno delo, interdisciplinarno raziskovanje in ustvarjanje kritične mase odličnih raziskovalcev. Na ta način želimo povečati možnosti vseh doktorskih študentov, da se med študijem čim prej vključijo v raziskovalno delo in usposobijo za sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah ter krepijo svojo ustvarjalnost, kritičnost in samostojnost pri raziskovalnem delu. Hkrati s tem vzpostavljamo pogoje za interdisciplinarno raziskovanje, kar predstavlja enega od principov inovativnega doktorskega usposabljanja.

Več o razpisu najdete na spletni strani Doktorske šole Univerze v Mariboru: https://moja.um.si/student/Strani/doktorska-sola-um.aspx

Lep pozdrav.

Referat MF UM