Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Vabilo na zagovor doktorske disertacije Metke Koren Krajnc, dr. med.

 

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Pospešena ateroskleroza pri bolnicah z revmatoidnim artritisom in pomen metaloproteinaz ter novejših biokemičnih kazalcev«.

Disertacijo bo zagovarjala Metka Koren Krajnc, dr. med., v torek, 3. oktobra 2023, ob 11.00 uri v predavalnici P17 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor. Vpogled možen po predhodni najavi na elektronski naslov: referat.mf@um.si , najkasneje do zagovora.