Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 19. 9. 2023  v okviru obveznosti »Individualno raziskovalno delo 2 s seminarjem«, potekala predstavitev seminarja z naslovom: 

Unveiling linguistic, behavioral, and physiological signatures of borderline personality disorder: a comprehensive review of observable features oz. 

Jezikovne, vedenjske in fiziološke značilnosti mejne osebnostne motnje: celovit pregled značilk, ki jih lahko opazujemo.

Predstavitev bo ob 13.00 uri v računalniški učilnici na Medicinski fakulteti UM.

Lep pozdrav.

Referat MF UM