Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani!

Veseli nas, da ste se odločili za doktorski študij na Univerzi v Mariboru.

Doktorski študij je drugačen od študija, ki ste ga bili navajeni na 1. in 2. stopnji.  Predvsem gre za samostojno raziskovalno delo na področju, ki vas zanima, za sodelovanje z mentorjem in morebitnim somentorjem, za vključevanje v projekte in projektne skupine ter še marsikaj.

Kljub temu da je študij nedvomno zanimiv in prinaša veliko zadovoljstva ob iskanju novih rešitev za obstoječe znanstvene probleme, pa je lahko čas doktorskega študija tudi zelo stresen. Da bi vam čim bolj olajšali čas študija, smo za vas pripravili uvodni seminar, na katerem bi vas želeli seznaniti s pomembnimi informacijami za študij, s podpornimi storitvami, ki vam jih nudimo v okviru Doktorske šole Univerze v Mariboru, hkrati pa vas opozoriti tudi na morebitne pasti, ki vas čakajo na vaši raziskovalni poti.

Uvodni seminar z naslovom Uspešen doktorski študij za vse bo potekal 24. 10. 2023 ob 17. uri preko spletnega orodja MS Teams.  

Seminar bo vodil red. prof. dr. Zoran Ren, vodja Doktorske šole Fakultete za strojništvo in predsednik Sveta Doktorske šole UM. Prof. dr. Zoran Ren ima bogate mednarodne raziskovalne izkušnje in je uspešen mentor doktorskim študentom doma in v tujini. Z vami bo delil svoja opažanja in izkušnje pri doktorskem študiju ter vam posredoval praktične napotke, kako se soočiti s priložnostmi in pastmi doktorskega študija, da bo le-ta uspešen. Odgovarjal bo tudi na vaša vprašanja in dileme.

Na koncu bosta ga. Urša Segala in ga. Tadeja Tement iz Oddelka za mednarodno sodelovanje Univerze v Mariboru predstavila možnosti krajših in daljših mobilnosti v tujini v okviru doktorskega študija.

Jezik izvedbe seminarja bo prilagojen udeležencem (slovenski in/ali angleški). Celoten dogodek bo trajal približno dve uri. Udeleženci boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi.

V prihodnjih mesecih bomo v okviru Doktorske šole Univerze v Mariboru za vas pripravili še nekaj usposabljanj za pridobitev mehkih znanj, ki so pomembna za raziskovalce na začetku kariere, razne dogodke in aktivnosti, zato priporočamo, da spremljate spletno stran Doktorske šole UM in naša obvestila, ki jih redno objavljamo tudi v Virtualnem doktorskem klubu UM na MS Teams.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z uvodnim seminarjem ali drugih vprašanj, povezanih z doktorskim študijem, na katera ne boste našli odgovorov, se lahko obrnete na go. Majo Godina Marin, vodjo Službe za doktorski študij in podporo Doktorski šoli UM (poststudy@um.si, tel. 00386 2 23 55 223).

Prisrčno vabljeni!

Doktorska šola UM

Spoštovani!

Namen Razpisa za sofinanciranje zgodnjega vključevanja doktorskih študentov v raziskovalne skupine oz. znanstvenoraziskovalne projekte na drugih fakultetah za leto 2023 je spodbuditi študente, ki imajo na matičnih fakultetah zaradi različnih razlogov omejene možnosti za raziskovalno delo, da se za obdobje najmanj 3 mesecev vključijo v delo raziskovalnih skupin na drugih fakultetah. Pri tem izhajamo iz namena povezovanja bolj in manj razvitih raziskovalnih področij znotraj UM, s čimer bomo prispevali k zagotavljanju pogojev za čim hitrejše vključevanje doktorskih študentov v raziskovalno delo, interdisciplinarno raziskovanje in ustvarjanje kritične mase odličnih raziskovalcev. Na ta način želimo povečati možnosti vseh doktorskih študentov, da se med študijem čim prej vključijo v raziskovalno delo in usposobijo za sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah ter krepijo svojo ustvarjalnost, kritičnost in samostojnost pri raziskovalnem delu. Hkrati s tem vzpostavljamo pogoje za interdisciplinarno raziskovanje, kar predstavlja enega od principov inovativnega doktorskega usposabljanja.

Več o razpisu najdete na spletni strani Doktorske šole Univerze v Mariboru: https://moja.um.si/student/Strani/doktorska-sola-um.aspx

Lep pozdrav.

Referat MF UM

Spoštovani,

S ciljem spodbujanja znanstveno-raziskovalnega dela UKC Maribor in medsebojnega povezovanja v raziskovalnem delu smo v UKC Maribor v mesecu septembru pričeli z medoddelčnimi pogovornimi klubi (Journal Club).

Medoddelčni pogovorni klubi oddelkov UKC praviloma potekajo s predstavitvijo enega oddelka UKC Maribor na teden, vsako sredo ob 14.00 v Veliki predavalnici, 16. etaža Klinike za kirurgijo.

V priponki vam pošiljamo program medoddelčnih pogovornih klubov v mesecu OKTOBRU. Zdravniška zbornica Slovenije bo udeležbo priznala kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.

Vljudno Vas vabimo k udeležbi.

S spoštovanjem,
Martina Kos, univ. dipl. biol.
Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo

Spoštovani!

V torek, 10. 10. 2023 bo med 16.00 in 18.00 na Kemijskem inštitutu (Velika dvorana), Hajdrihova 19, Ljubljana potekal dogodek z naslovom »Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa«.

Število mest je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava.

Novica o tem ter povezava do prijave je objavljena na spletni strani moja.um.si.

Referat MF UM

Spoštovani študentje,

dne 27. septembra 2023 se načrtuje objava Razpisa za individualne študentske raziskovalne izzive Univerze v Mariboru (IŠRI:UM) za študijsko leto 2023/2024, ki predvideva financiranje mobilnosti študentov v skupni vrednosti 18.000,00 EUR (izvedba 10 individualnih študentskih raziskovalnih izzivov (IŠRI:UM) letno za celotno Univerzo v Mariboru).

Vključene bodo naslednje osebe: študenti, mentorji na domači instituciji ter mentorji na univerzi gostiteljici. V vlogi t. i. mentorja na domači instituciji bodo lahko, v skladu z razpisnim besedilom, sodelovali visokošolski učitelji z naslednjimi habilitacijskimi nazivi: redni profesor, izredni profesor, docent, lektor, višji predavatelj, predavatelj.

Delavnic za pridobitev več informaciji, namenjena za študente bo 3. oktobra 2023 ob 11.00, preko MS Teams. Več informacij in prijave na delavnico so mogoče na tej povezavi.

Vljudno vabljeni.

Lep pozdrav, Zdenka Peršin Fratnik