Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

POSLANSTVO

Medicinska fakulteta v Mariboru je učna in raziskovalna družbena ustanova, na kateri izobražujemo študente za pridobitev znanja in veščin, potrebnih za preprečevanje bolezni, vzdrževanje in povrnitev zdravja; ustanova, kjer v sklopu inštitutov izvajamo znanstveno-raziskovalno delo in kjer ob tem skrbimo za celostni in trajnostni razvoj posameznika in za družbeno odgovornost.


VIZIJA

Vizija MFUM je ostati oziroma postati ugledna, zaželena, uveljavljena, varna, mednarodno naravnana in prepoznavna učna in raziskovalna ustanova z elementi odličnosti vpeta v bližnje in daljne okolje, poznana po znanju in usposobljenosti zdravnikov, ki jih je izobrazila, učiteljev, raziskovalcev in nepedagoških delavcev, ki na njej delajo, in moralnih standardih, ki jo krasijo.

Vodstvo MFUM bo skrbelo za skladen razvoj vseh kateder in inštitutov, pa tudi za razvoj naših kliničnih učnih baz. Z intenzivnimi mednarodnimi izmenjavami študentov in učiteljev bomo omogočili tako študentom kot učiteljem pridobivanje dodatnih znanj in izkušenj. Pomembna naloga v prihodnosti je intenzivirati raziskovalno delo, zlasti bazične raziskave, kar bomo dosegli v sodelovanju z drugimi fakultetami Univerze v Mariboru, ki so že sedaj vključene kot partnerji na podiplomskem študijskem programu Biomedicinska tehnologija, v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor ter v sodelovanju z našimi partnerskimi fakultetami znotraj Evropske unije. Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru si bo še naprej prizadevala za kontinuirano prenovo študijskih programov v smislu posodabljanja, ob sodelovanju s študenti in ob upoštevanju smernic, ki jih oblikujejo mednarodne organizacije kot sta AMSE (angl. Association of Medical Schools in Europe) in AMEE (angl. Association for Medical Education in Europe). V ta namen bo ustanovljena tudi kurikularna komisija, ki bo zadolžena za stalno posodabljanje učnih načrtov.


TEMELJNE VREDNOTE IN NALOGE

Naše temeljne vrednote in prizadevanja so:

 

  • biti kakovostna in odprta učna ustanova,
  • najvišje etične in moralne vrednote,
  • enakopravnost in partnerstvo vseh sodelujočih in
  • negovanje akademske svobode.

 

Temeljna naloga Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kot učne ustanove bodočih zdravnikov je izobrazba našega diplomanta v strokovnem smislu, pa tudi v smislu moralnih in etičnih norm. Kompetence, ki jih mora diplomant Medicinske fakultete Univerze v Mariboru obvladati, so skladne s kompetencami zajetimi v Modri knjigi o izobraževanju zdravnikov, skladne pa so tudi s standardi naših partnerskih evropskih fakultet.

Strateški cilji Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


SLOGAN

Quod serimus, metimus, quod damus, accipimus.
Kar sejemo, žanjemo, kar dajemo, prejemamo.

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (strateski-cilji-MFUM.pdf)strateski-cilji-MFUM.pdf[ ]33 kB