Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo vaje pri predmetu Biokemija dne 6. 4. 2012 potekale v Laboratorijskem centru Magdalena.

S prijaznimi pozdravi. Referat MF UM

Spoštovani,

Sklad je decembra 2011 objavil javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011.

 

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800,00 EUR, 1.000,00 EUR ali 1.300,00 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Na javni razpis se lahko prijavi bodisi delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti mladega raziskovalca ali zaposlenega doktorskega študenta, bodisi doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji. Na javni razpis se lahko prijavi tudi doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 8. 2012.

 

Razpisno besedilo in ostalo dokumentacijo najdete na spletni strani sklada ter v priponki. Dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na e-poštnem naslovu sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan med uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434 15 50.